Hiện nay, nhiều HTX mới được thành lập, đa dạng về đối tượng tham gia, lĩnh vực và địa bàn hoạt động. Số HTX hoạt động đem lại lợi ích cho thành viên và cộng đồng có tăng lên. Năng lực của nhiều HTX được tăng cường, liên doanh, liên kết giữa các HTX tiếp tục được mở rộng dưới nhiều hình thức và phát huy hiệu quả…

Nhằm kịp thời thông tin các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến các HTX nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật, phòng ngừa rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh cho HTX. Bên cạnh đó, cũng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách trong tổ chức và hoạt động của khu vực kinh tế tập thể, HTX; tạo điều kiện thúc đẩy việc tổ chức lại sản xuất, tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông thôn trong khu vực kinh tế tập thể, HTX. Tạo thêm kênh thông tin giữa lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan đến HTX để trao đổi, phối hợp hỗ trợ nhau trong sản xuất kinh doanh mà trong thời gian hoạt động các HTX gặp phải, ngày 25/5/2022 Liên minh hợp tác xã tổ chức Hội thảo đối thoại chính sách về kinh tế tập thể, HTX.

(Chủ trì Hội thảo)

Tham dự và chủ trì Hội thảo có ông Nguyễn Chí Thuần – Chủ tịch Liên minh hợp tác xã, cùng các Phó Chủ tịch, đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Cà Mau, Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng Lãnh đạo UBND các huyện, TP Cà Mau.

(HTX cây ăn trái sạch Khánh Hưng)

Tại buổi đối thoại, đại diện các HTX phản ánh những khó khăn gặp phải trong quá trình hoạt động; bên cạnh đó, cũng đề nghị lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ cho kinh tế tập thể nói chung, HTX tỉnh nhà nói riêng kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà họ gặp phải.

Các phản ánh, kiến nghị của HTX đã được Chủ trì Hội thảo tiếp thu, làm rõ và giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Theo: Như Thùy