Đến dự buổi khai giảng lớp học có Ông Đỗ Văn Sơ – Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau; Ông Sử Văn Minh – Phó Chủ tịch UBND huyện; ông Mai Thanh Hải - Ủy viên BTV huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; ông Trần Đình Hải –Phó Trưởng Ban dân vận; ông Trần Văn Nam – Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; ông Trương Thanh Hải – Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện TRần Văn Thời và 163 học viên là cán bộ công chức cấp xã, các trưởng ấp, khóm thuộc xã, thị trấn tham dự.

(Quang cảnh  buổi lễ khai giảng)

 Thời gian mở lớp tập huấn là 2 ngày, diễn ra từ ngày 21-22/11/2019; các học viên được tiếp thu các chuyên đề sau:

- Luật Hợp tác xã năm 2012

- Nghị định 193/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật HTX 2012.

- Nghị định số 107/2017/NĐ-CP, ngày 15/9/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 193/2013/NĐ-CP.

- HTX nông nghiệp kiểu mới, khâu đột phá cơ cấu nông nghiệp.

- Khái quát những kết quả đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết TW5-Khóa IX về KTTT, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTTT, HTX giai đoạn mới.

Trong suốt quá trình tập huấn, giảng viên sẽ truyền đạt những kiến thức quan trọng trong các chuyên đề, nhằm giúp cho cán bộ công chức cấp xã, các trưởng ấp, khóm thuộc xã, thị trấn nắm được những quy định của pháp luật, cung cấp những chính sách mới về hỗ trợ phát triển HTX, phương pháp tuyên truyền, vận động thành lập HTX; đổi mới và phát triển KTTT xã, thị trấn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, và nâng cao hiệu quả, vai trò của KTTT.

Cuối khóa học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý kinh thế tập thể cho 163/163 cán bộ chủ chốt cấp xã năm 2019./.

Theo: Tuyết Trinh