Trong đợt tham quan học tập này, đoàn đã được ông Nguyễn Hoàng Ân - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, Hợp tác xã CB-DVTM-NTTS Cái Bát chia sẽ kinh nghiệm về mô hình sản xuất: HTX tổ chức thực hiện các khâu dịch vụ như cải tạo đát, tôm giống, thuốc thú y thủy sản, dịch vụ sau thu hoạch. Các khâu dịch vụ trên trước khi thực hiện đều được HTX tổ chức thông qua thành viên theo nguyên tắc tập trung dân chủ và có sự chứng kiến của lãnh đạo xã, ấp. Vì vậy, thành viên HTX ngày càng đoàn kết và tin tưởng vào sự điều hành của Ban quản trị HTX.  Hiệu quả hoạt động của Ban quản trị đã giúp cho thành viên HTX giảm chi phí sản xuất, ký hợp đồng với doanh nghiệp cung ứng đầu vào và bao tiêu đầu ra sản phẩm giúp giảm chi phí bảo quản sau thu hoạch, tăng thu nhập cho thành viên HTX. Bên cạnh thành viên hưởng lợi trực tiếp nêu trên, HTX còn nhận được kinh phí trích từ doanh nghiệp qua tổ chức các dịch vụ cho thành viên.

(Quang cảnh buổi làm việc)

Theo Ông Nguyễn Đình Tương – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk (Trưởng đoàn tham quan học tập), đánh giá rất cao hiệu quả hoạt động của HTX CB-DVTM-NTTS Cái Bát và đây là những bài học quý để Liên minh HTX tỉnh Đắk Lắk và các HTX Nông nghiệp của đoàn tham quan học hỏi được nhiều kinh nghiệm trong tổ chức mô hình sản xuất, đặc biệt việc liên kết với doanh nghiệp trong bao tiêu sản phẩm đã mang lại lợi nhuận cao thành viên, qua đó yên tâm và mạnh dạn sản xuất.

Theo:  Tuyết Trinh