Dự cuộc họp có ông Trần Đoàn Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Năm Căn; ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; ông Võ Minh Á – Phó trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch- Đầu tư; đại điện Chi cục Phát triển nông thôn; Đại diện Phòng TC-KH huyện; Phòng NN&PTNT huyện; Phòng KT-HT huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND các xã tham gia cuộc họp…

(Quang cảnh buổi làm việc)

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Mân Phó – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh triển khai các nội dung về công tác tư vấn, hỗ trợ, củng cố, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn huyện Năm Căn năm 2021. Đại diện UBND huyện đã báo cáo khái quát tình hình tổ chức và đánh giá chất lượng hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn năm 2021. Theo báo cáo, năm 2020 trên địa bàn huyện có 17 Hợp tác xã, số HTX thành lập mới là 04 HTX, tổng số THT là 74 THT. Có 01 THT phát triển thành HTX (THT nuôi tôm cua kết hợp tại xã Tam Giang Đông). Nhiều HTX hoạt động hiệu quả , điển hình như HTX Tài Thịnh Phát Farm, HTX bánh phồng tôm Hàng Vịnh – Năm Căn, HTX cua giống Cái Trăng,…

Huyện cũng phối hợp với Liên minh HTX tỉnh mở lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về KTTT cho cán bộ chủ chốt cấp xã, các lớp tuyên truyền và truyền nghề nuôi tôm cho thành viên THT, HTX. Thành lập được 01 mô hình Hội quán tại xã Hiệp Tùng, huyện Năm Căn.

Huyện Năm Căn đã chủ động xây dựng kế hoạch phát triển KTTT năm 2021. Huyện sẽ thường xuyên cụ thể hóa và triển khai những văn bản chỉ đạo của tỉnh, của các sở ngành liên quan, các đơn vị phòng , ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xá, thị trấn nắm và thực hiện. Huyện chỉ đạo đẩy mạnh công tác rà soát, xử lý, giải thể các HTX yếu kém, hoạt động không đúng Luật HTX năm 2012, đồng thời quan tâm xây dựng HTX kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, công tác thực hiện cũng tồn tại nhiều khó khăn như: cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về KTTT còn thiếu về số lượng, kinh nghiệm và kỹ năng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu; Năng lực hoạt động của các HTX, THT không đồng đều, trình độ lao động còn thấp,…

Năm 2021, UBND huyện chỉ đạo tiếp tục củng cố, đổi mới và phát triển các loại hình kinh tế tập thể, đưa KTTT thoát khỏi những tồn tại, yếu kém hiện nay; tạo điều kiện phát triển HTX ở các lĩnh vực thủy sản, thương mại – dịch vụ. Chú trọng phát triển các HTX nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Kết luận buổi làm việc với UBND huyện Năm Căn, ông Trần Văn Mân - Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cũng đã thống nhất nội dung phát triển kinh tế tập thể, THT và HTX năm 2021. Liên minh HTX sẽ tăng cường các lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức KTTT và mong rằng UBND huyện sẽ cụ thể hóa hành động theo kế hoạch đạt hiệu quả./.

                                                                                                                       Theo: Mỹ Hằng