Đại diện Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh có Bà Nguyễn Thu Thảo – Chủ nhiệm UBKT. Về địa phương, đại diện Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đầm Dơi; Ông Văn Thanh Việt – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Trung; Ông Trịnh Văn Phến –  Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương và Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, thành viên của HTX Tân Trung và HTX nông nghiệp Mỹ Phú.

(Quang cảnh buổi làm việc)

Đại diện HTX Ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch HĐQT HTX Tân Trung và Ông Đinh Xuân Trung- Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Mỹ Phú báo cáo với đoàn kiểm tra về thông tin, tổ chức bộ máy, việc thực hiện điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của HTX. HTX Tân Trung có vốn điều lệ 70.000.000 đồng, ngành nghề sản xuất kinh doanh: Nuôi trồng thủy sản nội địa; Bán con giống thủy sản; Bán thuốc thú y thủy sản; Bán buôn nông sản; lâm sản nguyên liệu và động vật sống. Thành viên 19 người, HĐQT 03 người và KSV 01 người. HTX được cấp giấy chứng nhận đăng ký năm 2017.

HTX nông nghiệp Mỹ Phú có vốn điều lệ 646.000.000 đồng, ngành nghề sản xuất kinh doanh: Nuôi trồng thủy sản nội địa; Bán thức ăn thủy sản; Bán phân bón và thuốc thú y thủy sản. Thành viên 19 người, HĐQT 03 người và KSV 01 người. HTX được cấp giấy chứng nhận đăng ký năm 2017.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu, làm rõ các vấn đề theo nội dung kiểm tra, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Hợp tác xã tỉnh đã chuẩn bị chu đáo nội dung, bố trí thời gian, thành phần làm việc với đoàn kiểm tra; ghi nhận những thành tích mà HTX đã đạt được; đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần khắc phục. Đoàn kiểm tra yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Đầm Dơi và UBND xã Tân Trung, UBND xã Tạ An Khương xem xét giải thể HTX theo Luật HTX năm 2012.     

                                                                                                                           Theo: Mỹ Hằng