Tổ công tác có ông Nguyễn Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; ông Võ Minh Á – Phó Trưởng phòng Đăng ký – Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; ông Phan Nghệ - Chuyên viên Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Về địa phương, có ông Nguyễn Thanh Toản – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban có liên quan, đại diện UBND các xã tham gia cuộc họp…

(Quang cảnh buổi làm việc)

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện U Minh báo cáo tình hình phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện năm 2020 và định hướng phát triển kinh tế tập thể năm 2021. Theo đó, năm 2020 trên địa bàn huyện U Minh có 18 HTX, 77 THT, với tổng số 296 thành viên HTX và 1.036 tổ viên THT. Trong đó có 265 thành viên là lao động thường xuyên trong HTX, với số vốn Điều lệ là 30 tỷ 255 triệu 200 nghìn đồng. Trong năm huyện đã vận động được 02 HTX thành lập mới; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh tư vấn, hỗ trợ nhiều HTX trên địa bàn hoạt động có hiệu quả; nhiều sản phẩm HTX có sản phẩm thương hiệu; mở 01 lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý nhà nước về KTTT cho cán bộ chủ chốt cấp xã; mở 06 lớp tuyên truyền về KTT và 03 lớp truyền nghề cho thành viên THT, HTX; phối hợp kiểm tra 03 HTX tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ các HTX đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012; thành lập 01 mô hình hội quán tại ấp 4, xã Khánh An.

Mục tiêu năm 2021, Huyện sẽ vận động thành lập mới từ 02 HTX trở lên; 08 THT (01THT/xã, thị trấn); lựa chọn và hỗ trợ ít nhất 01 HTX có sản phẩm tiêu biểu tham gia Hội chợ xúc tiến thương mại và có ít nhất 02 HTX tham gia đề án OCOP; phối hợp với Liên minh HTX mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức KTTT, lớp truyền nghề cho thành viên HTX và người lao động; lựa chọn hỗ trợ ứng dụng khoa học – công nghệ, bao bì, nhãn mác, máy móc, thiết bị cho các HTX sản xuất kinh doanh; xây dựng 01 mô hình HTX điểm hoạt động có hiệu quả nhân rộng; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng Hội quán; giới thiệu 01 cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các HTX thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Trọng Nhân – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu; nhìn chung trên địa bàn huyện có nhiều hợp tác xã hoạt động tương đối hiệu quả, có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó cũng tồn tại những mặt hạn chế như: HTX yếu kém, hoạt động mang tính hình thức còn nhiều; các HTX yếu kém vẫn chưa có biện pháp khắc phục để thoát khỏi khó khăn; trình độ, năng lực, nghiệp vụ chuyên môn đa số chưa qua đào tạo. Bên cạnh đó, cũng đề nghị huyện sẽ tăng cường xây dựng và phát triển KTTT theo hướng chú trọng chất lượng, bền vững; đánh giá, phân loại còn chủ quan chưa tính xác thực; chưa thực hiện đúng chế độ báo cáo thường xuyên. Cần củng cố ban chỉ đạo đổi mới để tham mưu ban hành những kế hoạch, chương trình thực hiện cụ thể hóa theo từng địa bàn, củng cố lại bộ máy nhân sự để giám sát HTX thông qua chế độ báo cáo hằng năm của HTX; Nhắc nhở HTX, đánh giá phân loại HTX và tổ chức Đại hội thường niên HTX gắn với chỉ đạo tiêu chí số 13 nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh mở các lớp đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, thị trấn và cán bộ quản lý HTX trên địa bàn huyện./.

Theo: Tuyết Trinh