Tham dự lễ khai giảng với sự có mặt của Ông Đỗ Văn Sơ – Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau; ThS. Nguyễn Thanh Phong – giảng viên Trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX Miền Nam và có mặt 34 học viên là cán bộ lãnh đạo quản lý của HTX trên địa bàn tỉnh tham dự.

(Ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn)

Lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản trị, điều hành cho lãnh đạo HTX nông nghiệp năm 2020 diễn ra từ ngày 01/6 - 07/6/2020 dành cho đối tượng là lãnh đạo quản lý HTX như: Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Tổ trưởng bộ phận của các HTX lĩnh vực nông nghiệp. Học viên được tiếp thu các chuyên đề như sau: Nâng cao năng lực quản trị HTX, Quản trị Marketing, quản trị sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, kỹ năng đàm phán, soạn thảo và ký kết hợp đồng với doanh nghiệp.

(Quang cảnh lớp học)

Trong 07 ngày tập huấn, các học viên sẽ được các giảng viên Trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX Miền Nam truyền đạt các nội dung liên quan đến quản trị điều hành mô hình HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012. Trong đó đi sâu phổ biến về vai trò, nguyên tắc tổ chức hoạt động của HTX, những vấn đề chung về quản lý điều hành, nhất là đối với HTX nông nghiệp; xây dựng sơ đồ và phân tích chuỗi giá trị sản phẩm, định hướng phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với thị trường tiêu thụ, các dạng liên kết chuỗi giá trị và những yếu tố cần thiết thúc đẩy khả năng liên kết sản xuất. Đồng thời, các HTX còn được trang bị các phương pháp và kỹ năng quản trị, điều hành HTX kiểu mới như: Kỹ năng quản lý con người, chuyên môn, tư duy, quản trị marketing, tài chính, nguồn vốn và các quyết định đầu tư, hoạch định tài chính HTX, quản trị nguồn nhân lực, đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc thân thiện. Ngoài trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý, vận hành mô hình HTX kiểu mới.

Việc tập huấn, bồi dưỡng kiển thức quản lý cho các HTX là rất cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp cho thành phần kinh tế này khắc phục được tình trạng sản xuất, kinh doanh manh mún, nhỏ lẻ, từng bước xây dựng các phương án sản xuất ổn định, hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho lao động ở địa phương.

Cuối khóa học viên viết bài thu hoạch và được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình dưỡng nâng cao nghiệp vụ quản trị, điều hành cho lãnh đạo HTX nông nghiệp năm 2020. Góp phần đưa quản lý và điều hành HTX nông nghiệp dần vào nền nếp, thúc đẩy HTX quản lý nguồn lực và hoạt động có hiệu quả.

Theo: Minh Xuyên