Đại diện tham dự gồm có ông Đỗ Văn Sơ – UV BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; ông Đinh Đức Minh - Phó tổng Giám đốc Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường, ông Trịnh Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Thuận lợi hóa thương mại và dịch vụ điện tử và đại diện UBND TP Cà Mau; UBND xã Lý Văn Lâm; Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Cà Mau; Phòng Kinh tế TP Cà Mau và 07 thành viên của HTX DV NN TS Ông Muộn cùng tham dự.

(Ông Đinh Đức Minh - Phó tổng Giám đốc Trung tâm KHCN&MT bàn giao sản phẩm cho HTX)

HTX DV NN TS Ông Muộn thành lập vào tháng 10/2018 với 07 thành viên. Tổng vốn hoạt động của HTX đến tháng 11/2019 là 1,5 tỷ. Thu nhập bình quân của người lao động trong HTX ước đạt: 4triệu đồng/người/tháng. Tuy mới hoạt động hơn 01 năm nhưng vốn hoạt động của HTX tăng lên rõ rệt, HTX đã từng bước hoàn thiện về công tác tổ chức điều hành HTX, cập nhập thông tin về kỹ thuật trồng lúa theo tiêu chuẩn VietGAP kết hợp nuôi tôm trên ruộng lúa. Vì vậy, hiệu quả hoạt động của HTX đã đạt được nhiều thành công, giúp các hộ thành viên cải thiện cuộc sống. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là dịch vụ nông nghiệp và sản phẩm lúa gạo.

Do mới thành lập nên HTX chưa có điều kiện trang thiết bị đầu tư cho sản xuất, dẫn đến mất nhiều sức lao động nên hiệu quả kinh tế còn chưa cao,... nhận thấy những khó khăn đó của HTX DV NN TS Ông Muộn, Liên minh HTX tỉnh Cà Mau đã giới thiệu để Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Liên minh HTX Việt Nam khảo sát và lựa chọn HTX DV NN TS Ông Muộn tham gia dự án hỗ trợ xây dựng mô hình HTX sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị.

Qua quá trình trao đổi, đánh giá, tổ công tác đã thống nhất các hạng mục hỗ trợ cho HTX DV NN TS Ông Muộn bao gồm: 01 máy gặt đập liên hợp (máy Kubota), 02 lít phân vi sinh Lalitha 21 của Mỹ, hướng dẫn truy suất nguồn gốc cùng 5.000 tem truy suất và chứng nhận VietGAP. Sau một thời làm việc tập trung và phối hợp chặt chẽ giữa Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường, Liên minh HTX tỉnh Cà Mau và HTX đã hoàn thành đầy đủ các hạng mục hỗ trợ cho HTX.

Phát biểu trong buổi lễ bàn giao và nghiệm thu ông Đỗ Văn Sơ phát biểu, HTX DV NN TS Ông Muộn là HTX trong vùng sản xuất lúa tôm chất lượng được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, mô hình kết hợp tôm – lúa rất đạt hiệu quả, HTX được hỗ trợ máy móc thiết bị sẽ làm tăng năng lực sản xuất cho HTX, đây sẽ là mô hình điểm. Ông Đỗ Văn Sơ cũng mong muốn từ mô hình điểm này sẽ ngày càng nhân rộng ra các HTX xung quanh nhằm tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho bà con và đời sống của bà con ngày càng được cải thiện. Máy gặt đập Kubota hoạt động rất tốt và các hạng mục hỗ trợ cho HTX đã tạo động lực rất lớn cho HTX thúc đẩy sản suất kinh doanh, tạo ra 1 chuỗi giá trị sản phẩm lúa gạo phát triển bền vững.

(Bàn giao máy gặt đập liên hợp Kobuta)

Đồng thời, ông Huỳnh Thanh Tuấn – Phó chủ tịch UBND xã Lý Văn Lâm cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Liên Minh HTX Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Cà Mau đã có sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời về mọi mặt, không chỉ máy móc thiết bị, phân bón mà còn cả mảng thương hiệu, thị trường cho HTX DV NN TS Ông Muộn, sự hỗ trợ giúp đỡ này có ý nghĩa rất lớn trong công tác nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chúng tôi sẽ cùng với Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, giám sát các hoạt động khai thác sử dụng các hạng mục được hỗ trợ của HTX DV NN TS Ông Muộn.

Mong rằng, trong những năm tiếp theo, Liên minh HTX tỉnh Cà Mau và các HTX trên địa bản tỉnh sẽ nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ hơn nữa từ Liên minh HTX Việt Nam, Trung tâm Khoa học Công nghệ và Môi trường./.

                                                                                                                          Theo: Mỹ Hằng