Tổ công tác có ông Nguyễn Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; ông Võ Minh Á – Phó Trưởng phòng Đăng ký – Kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh; ông Phan Nghệ - Chuyên viên Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về địa phương, có ông Nguyễn Hoàng Bạo – Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng ban có liên quan, đại diện UBND các xã, thị trấn tham dự cuộc họp…

Tại buổi làm việc, đại diện UBND huyện báo cáo tình hình tổ chức và đánh giá chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể trên địa bàn huyện năm 2020, chỉ tiêu, kế hoạch phối hợp năm 2021; kiến nghị và đề xuất một số vấn đề về kinh tế tập thể; hỗ trợ, cũng cố, xây dựng THT, HTX hoạt động đúng theo Luật HTX năm 2012; xây dựng mô hình có hiệu quả; hình thành, phát triển chuỗi liên kết – chuỗi giá trị. Khai thác tiềm năng, lợi thế các mặt hàng nông thủy sản – sản phẩm chủ lực của huyện, xã, thị trấn; phối hợp với liên minh HTX, Sở Kế hoạch – đầu tư, chi cục nông nghiệp và phát triển nông thôn mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho HTX và thực hiện theo chương trình phối hợp năm 2021 với Liên minh HTX tỉnh.

(Quang cảnh cuộc họp)

Theo đó, UBND huyện Thới Bình trong năm 2020 có 24 HTX (thành lập mới 05 HTX), 53 THT và kế hoạch năm 2021 sẽ vận động thành lập mới 02 HTX và 06 THT, củng cố 18 HTX nông nghiệp hiện có, tăng số lượng thành viên khoảng 100-150 thành viên; phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với HTX theo quy định; tiếp tục chỉ đạo UBND cấp xã, thị trấn thống kê và báo cáo đầy đủ, cụ thể danh sách các HTX, THT trên địa bàn huyện. Tại cuộc họp các đại biểu cũng đưa ra những ý kiến đóng góp và nêu ra những khó khăn vướn mắc trong việc phát triển kinh tế tập thể tại địa phương

Phát biểu tại cuộc họp, ông Võ Minh Á – Phó Trưởng phòng Đăng ký – kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh phát biểu; qua báo cáo tổng hợp của phòng tài chính – Kế hoạch huyện và các ý kiến đóng góp những khó khăn chia sẽ được đưa ra nhận thấy kinh tế tập thể trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn. Năm 2021, Ban chỉ đạo phải chỉ đạo cho các đơn vị có liên quan phối hợp với HTX để tổ chức đại hội thường niên HTX, báo cáo tình hình hoạt động của HTX và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm sau; rà soát lại tất cả HTX nông nghiệp trên địa bàn về nhu cầu liên kết sản xuất từng dịch vụ cụ thể và đề xuất các ngành hàng chủ lực để kêu gọi liên kết sản xuất; Nhắc nhở HTX, đánh giá phân loại HTX gắn với chỉ đạo tiêu chí số 13 nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; phối hợp với Liên minh HTX tỉnh mở các lớp đào tạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, thị trấn và cán bộ quản lý HTX trên địa bàn huyện./.

Theo: Tuyết Trinh