Tham dự lễ khai giảng với sự có mặt của ông Đỗ Văn Sơ – Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; Tiến sỹ Nguyễn Phước – giảng viên Trường trung cấp nghề và đào tạo HTX Miền Nam và có có mặt với  32 học viên là cán bộ Kiểm soát của HTX trên địa bàn tỉnh tham dự.

Thực hiện Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh về phát triển KTTT trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2020. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, kiểm toán  nội bộ trong các HTX, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội thành viên, Luật HTX năm 2012 và theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Liên minh HTX tỉnh Phối hợp với Trường trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX Miền Nam tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiểm soát, kiểm toán nội bộ HTX nông nghiệp”.

(Quang cảnh lớp học)

Theo chương trình lớp học diễn ra 05 ngày, các học viên sẽ được giảng viên của Trường trung cấp nghề và đào tạo HTX Miền Nam trình bày, trao đổi các nội dung: Pháp luật về kiểm soát trong HTX, kiểm soát tài chính trong HTX, cơ cấu tổ chức và quản lý  HTX, kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền, kiểm soát  tiền  mặt, tiền gửi ngân hàng, xuất nhập tồn… và một số biểu mẫu hướng dẫn kiểm soát HTX, kiểm toán trong HTX. Về tính chính xác và hợp pháp của các số liệu kế toán, chứng từ kế toán, chế độ báo cáo, hạch toán chi phí, phương pháp tính giá thành, phân bổ khấu hao tài sản, quản lý phí, doanh thu, lợi nhuận… và thực hiện nghĩa vụ khác của Nhà Nước. Qua đó các học viên sẽ nắm chắc hơn về quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, về Luật HTX năm 2012.

Để lớp tập huấn đạt kết quả thiết thực, giảng viên của Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX nêu ra các tình huống giả định liên quan đến vấn đề kiểm soát trong HTX để các học viên trao đổi phân tích đúng sai. Từ đó rút ra bài học có hướng giải quyết phù hợp theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó giúp năng cao năng lực kiểm soát,  kiểm toán của HTX, đảm bảo tính chính xác và đồng bộ của các hoạt động tài chính bằng cách giảm thiểu các sai sót gian lận. Công tác kiểm soát trong HTX được thực hiện tốt cũng sẽ giúp cho bộ máy quản lý HTX đánh giá  đúng thực trạng hoạt động của HTX. Từ đó biết phát huy tốt ưu điểm khắc phục những khuyết điểm tồn tại ngăn chặn các việc làm trái với Điều lệ, Nội quy của HTX để HTX phát triển bền vững.

(Ông Đỗ Văn Sơ cấp chứng nhận cho học viên)

Cuối khóa học, học viên được Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ HTX Miền Nam cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình “Bồi dưỡng kiểm soát, kiểm toán nội bộ HTX năm 2020”./.

Theo: Quốc  Hương