(Quang cảnh buổi làm việc)

Tiếp và làm việc với đoàn, ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau thay mặt Ban Thường vụ báo cáo tình hình kinh tế tập thể tại tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm 2018 như sau: Thành lập mới được 68 tổ hợp tác (THT), giải thể 33 THT. Hiện có 1.076 THT, gồm 1.029 thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 47 THT thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp. Vận động thành lập mới 19 HTX, đạt 100% kế hoạch năm 2018. Giải thể 04 HTX. Đến nay, toàn tỉnh có 167 HTX. Lĩnh vực nông nghiệp: 94 HTX; Lĩnh vực phi nông nghiệp: 54 HTX; Quỹ tín dụng nhân dân: 02 Quỹ.

Năm 2018, tỉnh tiếp tục chọn 06 HTX nông nghiệp xúc tiến thủ tục để hỗ trợ đầu tư cơ ở hạ tầng kỹ thuật gồm trụ sở giao dịch và nhà kho từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Đề án xây dựng thí điểm và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại ĐBSCL giai đoạn 2016–2020 với nguồn vốn trên 5 tỉ đồng, trong đó vốn đối ứng của HTX được chọn đầu tư khoảng 840 triệu, tương ứng 20% tổng giá trị dự án. Trở ngại chính đối với HTX được chọn tham gia thí điểm vẫn là vấn đề quỹ đất sạch để xây dựng trụ sở và nguồn vốn đối ứng. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đã giải ngân 6 dự án, với tổng số tiền là 1,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Toàn–Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Bình Dương ghi nhận sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo của Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau; sau đó Đoàn công tác đến thăm HTX Dịch vụ nông nghiêp Kinh Dớn, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời./.

 

               Theo Thu Thảo