Theo đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức lớp tập huấn cho các thành viên Hội đồng đánh giá và Tổ Tư vấn giúp việc.

(Quang cảnh lớp tập huấn)

Lớp tập huấn được diễn ra vào ngày 20/8/2020, với số lượng 22 người. Nội dung bao gồm trình tự, thủ tục đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình OCOP tỉnh; phương pháp chấm điểm theo Bộ Tiêu chí đánh giá, xếp hạng của Trung ương.

Sau khi kết thúc tập huấn, Ban Tổ chức sẽ thành lập 02 đoàn đi thực tế tại các tỉnh để học tập phương pháp chấm điểm.

Theo: NThuy