Tại buổi làm việc, Ông Lê Hoàng Khôi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã Hòa Phát đã báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh năm 2021 và trình bày phương hướng phát triển năm 2022 của hợp tác xã. HTX Hòa Phát thành lập tháng 01/2021 , thành lập vào thời điểm dịch Covid-19 nên hoạt động kinh doanh của HTX gặp nhiều khó khăn, chưa mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, HTX đã nhận được hỗ trợ lúa giống và phân bón từ Phòng NN&PTNT huyện Thới Bình giúp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX.   

HTX đăng ký vốn điều lệ 242.000.000 đồng, có 25 thành viên, đăng ký ngành nghề kinh doanh: Hoạt động dịch vụ trồng trọt – nông nghiệp; Trồng lúa; Nuôi trồng thủy sản nội địa; Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; Sản xuất, dịch vụ nông nghiệp thủy sản.

HTX đã tổ chức đại hội thường niên vào ngày 16/5/2022.

Phát biểu kết luận, Đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà các thành viên Hợp tác xã Hòa Phát đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới hợp tác xã cần tiếp thu những ý kiến đóng góp của các sở ban ngành, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất; trao đổi công nghệ thông tin; tiếp cận các chính sách hỗ trợ của tỉnh; nâng cao nhận thức tư duy, nhạy bén trong nắm bắt thị trường từ các nguồnthông tin khác nhau, như internet, báo chí…để nắm rõ các chính sách hỗ trợ từ nhà nước,  từng bước đưa hợp tác xã đi vào hoạt động có hiệu quả.

                                                                                                         Theo: Mỹ Hằng