Ủy ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh có bà Nguyễn Thu Thảo – Chủ nhiệm UBKT;  Ông Võ Minh Á- Ủy viên UBKT- Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch – Đầu Tư; Ông Trịnh Văn Dự - Ủy viên UBKT. Về địa phương, đại diện phòng Tài chính – Kế hoạch TP Cà Mau; đại diện UBND xã Tắc Vân và Hội đồng quản trị, Giám đốc, kiểm soát viên, thành viên HTX Dịch vụ nuôi trồng nông nghiệp thủy sản Toàn Thắng.

Tại buổi làm việc ông Trần Văn Biểu – Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Dịch vụ nuôi trồng nông nghiệp thủy sản Toàn Thắng báo cáo với đoàn kiểm tra về thông tin, tổ chức bộ máy, việc thực hiện điều lệ, phương án sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX.

(Quang cảnh cuộc họp)

Sau khi nghe đại diện HTX làm rõ các vấn đề theo nội dung kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của HTX Toàn Thắng đã chuẩn bị chu đáo nội dung, bố trí thời gian, thành phần làm việc với đoàn kiểm tra; HTX có sự đoàn kết cao, cán bộ lãnh đạo HTX nhiệt tình, tâm huyết xây dựng HTX, ghi nhận những thành tích mà HTX Toàn Thắng đã đạt được; đồng thời chỉ rõ những mặt còn hạn chế cần khắc phục.

Kết thúc buổi làm việc đoàn kiểm tra yêu cầu phòng Tài chính – Kế hoạch huyện thành phố Cà Mau và UBND xã Tắc Vân phối hợp, tăng cường kiểm tra tình hình hoạt động của HTX, rà soát nhằm phát hiện kịp thời những hạn chế, để hướng dẫn hỗ trợ khắc phục kịp thời cho HTX giúp HTX hoạt động đúng Luật HTX năm 2012 và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX; UBND xã quan tâm đến kinh tế tập thể trên địa bàn mình quản lý, đôn đốc, nhắc nhở HTX báo cáo định kỳ theo quy định. Hợp tác xã cần thực hiện các giải pháp khắc phục những mặt còn hạn chế mà còn kiểm tra chỉ ra để hoàn thiện tốt hơn trong thời gian tới.

Theo: Trịnh Dự