Chương trình OCOP nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt vai trò của các sở, ngành tham gia vào đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Thông qua đó, các địa phương thấy được tiềm năng, thế mạnh để có những chính sách, giải pháp phù hợp nhằm phát triển sản phẩm OCOP, đặc biệt những định hướng để bảo tồn, phát triển ngành nghề truyền thống ở nông thôn.

Có thể nói, năm 2021 tỉnh ta triển khai thực hiện Đề án OCOP với nhiều khó khăn hơn năm 2020 do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến càng phức tạp và nặng nề nên chủ thể chưa được tập huấn, chương trình không thực hiện được theo các bước của chu trình thường niên, việc tiếp cận trực tiếp chủ thể để hướng dẫn lập hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và chuẩn hóa sản phẩm hầu như không thực hiện được.

Ngay từ đầu năm, tỉnh đã xây dựng kế hoạch số 47/KH-UBND  ngày 29/3/2021 triển khai thực hiện Chương trình OCOP với mục tiêu: Phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm; Công nhận ít nhất 30 sản phẩm đạt 3 - 4 sao; Nâng hạng ít nhất 03 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP năm 2020 từ 03 sao lên 04 sao; Phát triển, nâng cấp ít nhất 28 - 30 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; Tập huấn, bồi dưỡng 100% cán bộ OCOP các cấp; 100% cán bộ lãnh đạo đương nhiệm của các chủ thể và 50% người lao động của chủ thể OCOP. 

Kết quả triển khai thực hiện chu trình OCOP năm 2021 đã đạt được những kết quả như: số lượng sản phẩm được công nhận, chứng nhận sản phẩm OCOP là 44/30 sản phẩm; phát triển, nâng cấp 29 tổ chức kinh tế thamg gia Chương trình OCOP; Triển khai Đề án thí điểm Làng văn hóa du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau gắn với các sản phẩm OCOP; Các cấp, các ngành, đơn vị chức năng hỗ trợ cho các chủ thể, thiết kế mẫu mã bao bì, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, truy xuất nguồn gốc, xây dựng website và đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại. 

Năm 2022, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu phát triển mới và tiêu chuẩn hóa ít nhất 40 sản phẩm. Công nhận mới ít nhất 30 sản phẩm đạt 3 – 4 sao. Nâng hạng ít nhất 03 sản phẩm đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao lên 4 sao. Củng cố, nâng cao chất lượng kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP tại các điểm trưng bày trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ 77 sản phẩm OCOP được tỉnh công nhận tham gia các hoạt động kết nối giao thương, tiêu thụ sản phẩm.

(Trao chứng nhận cho các chủ thể)

Dịp này, tỉnh Cà Mau công bố và trao giấy chứng nhận cho 44 sản phẩm của 25 chủ thể đạt hạng 3 sao OCOP cấp tỉnh năm 2021. Đồng thời, trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Cà Mau năm 2021.

Theo: Như Thùy