Tham dự lễ khai giảng với sự có mặt của Ông Trần Văn Mân và Ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh; Thạc sỹ Lương Quang Minh – giảng viên Trường trung cấp nghề và đào tạo HTX Miền Nam và có mặt 25 học viên là cán bộ kế toán của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.

Trong những năm qua, Nhà nước luôn ưu tiên và có nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, cụ thể là những ưu đãi về tiếp cận vốn và ưu đãi thuế. Để tận dụng được những ưu đãi này một cách có hiệu quả đòi hỏi năng lực quản lý tài chính và tổ chức tốt công tác kế toán trong hợp tác xã. Thực hiện tốt công tác tài chính – kế toán giúp cho Hội đồng quản trị, Giám đốc trong quản lý, điều hành vốn, tài sản của HTX theo quy định của pháp luật.

Lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kế toán hợp tác xã nông nghiệp thực hành trên máy vi tính diễn ra từ ngày 06-17/10/2020. Học viên được hướng dẫn những nội dung cơ bản về các quy định, chế độ kế toán HTX nói chung và HTX nông nghiệp nói riêng. Hướng dẫn về các phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kế toán chủ yếu, thường xuyên phát sinh trong các HTX nông nghiệp, tính lương và các khoản trích theo lương, nhận diện và quản lý tài sản cố định. Bên cạnh đó, các học viên còn được thực hành về phương pháp ghi chép sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và thực hành khai báo thuế trên máy tính.

Cuối khóa, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán HTX nông nghiệp năm 2020.

Theo: Mỹ Hằng