HTX đăng ký ngành nghề sản xuất kinh doanh ươm gièo cua giống, dịch vụ mua bán cua giống. Mục đích thành lập HTX nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã thành lập với 07 thành viên, với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 1.900 triệu đồng. Hội nghị đã thông qua Điều lệ cũng như Phương án sản xuất kinh doanh của HTX và đã bầu ra HĐQT gồm 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên HTX.

(Đại diện HTX ra mắt Hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, Ông Lê Văn Kháng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào HĐQT, kiểm soát viên HTX cua giống Cái Trăng; đồng thời tư vấn cho HTX về những kinh nghiệm quản lý, điều hành HTX hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, nhân dân trên địa bàn. Cũng qua đó, mong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động đạt hiệu quả cao và tiếp tục hỗ trợ về mặt tổ chức, cơ sở vật chất, chổ nơi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã ông Trần Viết Luận – Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo, đề nghị HĐQT HTX nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để công nhận HTX theo quy định và đi vào hoạt động, cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội xã Hàm Rồng trong thời gian tới.

Ông Phạm Bé Thạnh vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX chân thành cám ơn Liên minh HTX, các ngành chức năng huyện Năm Căn và Đảng ủy, UBND xã Hàm Rồng đã tư vấn, hỗ trợ giúp HTX thành lập và đi vào hoạt động, ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, và sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng UBND xã Hàm Rồng phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của lãnh đạo.

Theo: Thảo Vi