Về dự có Ông Đỗ Văn Sơ, Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau; ông Trần Thức – Chi cục trưởng chi Cục Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau; ông Phạm Thanh Hải – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau; Ông Phan Thanh Hải – Phó phòng Nông nghiệp huyện Trần Văn Thời; Bà Nguyễn Thùy Trang – Phó tổng giám đốc Cty xuất khẩu gạo Ngọc Quang Phát; Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc HTX DVNN Kinh Dớn và các thành viên HTX.

(Ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau phát biểu chỉ đạo)

Về dự có Ông Đỗ Văn Sơ, Ủy viên BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau; ông Trần Thức – Chi cục trưởng chi Cục Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau; ông Phạm Thanh Hải – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau; Ông Phan Thanh Hải – Phó phòng Nông nghiệp huyện Trần Văn Thời; Bà Nguyễn Thùy Trang – Phó tổng giám đốc Cty xuất khẩu gạo Ngọc Quang Phát; Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc HTX DVNN Kinh Dớn và các thành viên HTX.

Tại Đại hội đã thông qua các dự thảo như: Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động của HTX trong nhiệm kỳ 2014-2017 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018-2022; báo cá kết quả điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ qua; báo cáo tổng kết hoạt động của Kiểm soát viên; báo cáo tình hình thành viên. Bên cạnh đó Đại hội cũng biểu quyết kết nạp thành viên mới và thông qua phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2022 và đã bầu ra HĐQT nhiệm kỳ mới gồm 03 thành viên và Ban kiểm soát HTX có 03 thành viên.

Nhìn chung HTX thực hiện khá tốt kế hoạch đề ra, tổ chức liên kết, ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, cung ứng lúa giống, vật tư nông nghiệp với chất lượng tốt nhất giúp các thành viên hạn chế rủi ro trong quá trình sản xuất. Ký kết với Cty sản xuất gạo Ngọc Quang Phát hợp đồng bao tiêu sản phẩm lúa gạo của thành viên. Hiện tại nhiệm kỳ 2018-2022 số thành viên HTX tăng lên 62 người (tăng 2,3 lần so với nhiệm kỳ trước), diện tích đất tăng 93,2 ha, vốn điều lệ đăng ký tăng lên 200.000.000 đồng.

Với đội ngũ cán bộ quản lý HTX có tâm huyết, có tinh thần trách nhiệm cao trong điều hành hoạt động HTX đúng theo chủ trương, chính sách quy định của Nhà nước và từng bước tháo gỡ những khó khăn đưa HTX phát triển ngày càng bền vững.

Tuy nhiên HTX vẫn còn một số nội dung cần khắc phục trong thời gian tới như: chưa thể hiện rõ rang phân chia lợi nhuận theo quy định và chưa có kế hoạch tín dụng nội bộ.

Sau Đại hội HTX đã được lãnh đạo các cơ quan tham dự đại hội thường niên đưa ra một số ý kiến chỉ đạo cùng với phương hướng hoạt động và phương án sản xuất kinh doanh của HTX trong nhiệm kỳ 2018-2022, nhằm hỗ trợ HTX dịch vụ nông nghiệp Kinh Dớn hoạt động ngày càng vững mạnh, luôn tạo việc làm thường xuyên cho thành viên, là nơi đáng tin cậy, là niềm tin vững chắc cho tất cả thành viên, người lao trong và ngoài HTX./.

Theo: Hoàng Dậm