HTX thành lập với mục tiêu tương trợ lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh đáp ứng nhu cầu nguyện vọng chung của thành viên về sản xuất, kinh doanh, tăng thêm lợi ích thiết thực; giúp thành viên ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật vào canh tác; từng bước đẩy mạnh liên kết tạo sức mạnh trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho thành viên và các hộ nông dân; từng bước đưa HTX ngày càng phát triển vững mạnh mang lợi ích kinh tế cho thành viên và người dân tại địa phương.

Hội nghị đã thông qua các nội dung chi tiết của Điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh của HTX và danh sách thành viên của HTX và được biểu quyết dưới sự tán thành của 100% thành viên. Đồng thời đại biểu tiến hành bầu Hội đồng quản trị 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên.

HTX An Minh Phú là một tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu. Có tư các pháp nhân do 14 thành viên tự nguyện thành lập và có nhu cầu hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Vốn điều lệ ban đầu là 2 tỷ đồng do thành viên góp vào. Mỗi thành viên góp tối thiểu 50 triệu đồng, tối đa không quá 20% vốn Điều lệ. HTX đăng ký ngành nghề: Chăn nuôi gia súc và thủy sản (bò thịt, heo rừng, cá đồng, tôm ,cua,...); Trồng rừng (tràm, keo lai), cây ăn trái, bồn bồn, rau màu; Dịch vụ chế biến và kinh doanh các mặt hàng nông nghiệp như: Dưa bồn bồn, khô cá lóc bóng, khô bổi, mật ong, rượu nhàu, rượu trái giác, cừ tràm, keo lai, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn thủy sản và thức ăn gia súc, gia cầm; Sản xuất, cung ứng dịch vụ kỹ thuật, vật tư đầu vào, đầu ra sản phẩm nông – lâm – thủy sản.

Phương hướng sản xuất, kinh doanh của HTX, trước mắt là cung ứng các loại sản phẩm chăn nuôi, giống, thức ăn, thuốc thú y và trái cây, rau màu các loại, tư vấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. Phối hợp ngành chuyên môn mở các lớp đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trong sản xuất, kỹ thuật trồng rừng, quản lý dịch bệnh trên gia súc, sâu bệnh trên hoa màu, cây ăn trái. Đồng thời, thực hiện tiêu thụ sản phẩm do HTX ký kết với doanh nghiệp.

(Ông Nguyễn Trọng Nhân – Phó Chủ tịch Liên minh phát biểu tại Hội nghị)

   Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh gửi lời chúc mừng đến hội nghị; đồng thời cũng có những chỉ đạo một số vấn đề về định hướng lại bộ máy điều hành của HTX; hoàn chỉnh phương án và điều lệ của HTX  theo Luật HTX 2012 đã quy định; xây dựng Quy chế hoạt động, Quy chế chi têu của HTX và định hướng cho HTX hoạt động và phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn như Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp &PTNT và Đảng ủy, UBND xã Khánh An cần quan tâm tạo mọi điều kiện để HTX hoạt động tốt, trước hết là hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để sớm đi vào hoạt động.

(Đại diện lãnh đạo tỉnh và chính quyền địa phương chụp hình lưu niệm với HĐQT và KSV HTX)

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Minh Huấn xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các cơ quan và hứa sẽ cùng tập thể Hội đồng quản trị sẽ cố gắng vận dụng mở rộng các dịch vụ trong HTX; đưa HTX ngày càng phát triển cao hơn; tạo công ăn việc làm cho bà con nhàn rỗi và phát triển kinh tế địa phương, đáp ứng sự kỳ vọng của các ngành các cấp đã hỗ trợ cho HTX và trọng trách của thành viên tin tưởng giao cho.

Kết thúc hội nghị, đã thông qua nghị quyết và được thành viên biểu quyết tán thành 100%

Theo: Tuyết Trinh