Tỉnh Cà Mau có thế mạnh về trồng lúa và sản xuất lúa gạo, có nhiều nhà máy xay xát lúa gạo đóng trên địa bàn nên thị trường tiêu thụ lúa gạo rất đa dạng, cung không đủ cầu, đầu ra sản phẩm lúa gạo tốt và ổn định. Huyện Trần Văn Thời là một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn tỉnh Cà Mau về khai phát triển nông nghiệp. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nông đó là trồng lúa và nuôi trồng thủy sản vì vậy dịch vụ nông nghiệp về vật tư nông nghiệp sẽ đáp ứng được nhu cầu của người nông dân. Xuất phát từ tình hình trên, Ban sáng lập viên sau khi nghiên cứu Luật HTX 2012 đã vận động được 12 hộ tự nguyện viết đơn tham gia hợp tác xã và thống nhất thành lập “Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Bình Minh”.

Tại Hội nghị đã biểu quyết, thông qua danh sách 12 thành viên, thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã; bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên hợp tác xã. Vốn điều lệ của Hợp tác xã do thành viên tự nguyện đóng góp, tổng số vốn ban đầu là 120.000.000 đồng. Hợp tác xã đăng ký ngành nghề: Cung ứng giống, vật tư đầu vào, các dịch vụ hỗ trợ sản xuất  lúa và bao tiêu lúa đầu ra. Hợp tác xã được thành lập với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các ngành của xã, huyện. Mục đích thành lập hợp tác xã nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới.

(Đại diện Hợp tác xã DVNN Bình Minh ra mắt tại Hội nghị)

Ông Lê Chuyển Quân vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX đã chân thành cám ơn Liên minh HTX, Chi cục NN&PTNN; phòng nông nghiệp huyện và Đảng ủy, UBND xã Khánh Bình Đông đã tư vấn, hỗ trợ giúp HTX thành lập và đi vào hoạt động, tiếp theo các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đại biểu các cấp, và sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng xã Khánh Bình Đông phát triển kinh tế - xã hội./.

Theo:  Tuyết Trinh