Hội quán “Thịnh Phát Hòa Tân” đặt trụ sở sinh hoạt tại ấp Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Hội quán có 16 thành viên, Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên. Sự ra đời của Hội quán nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên giao lưu, học hỏi, kết nối trong sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm siêu thâm canh). Các thành viên tham gia Hội quán dựa trên 5 tiêu chí: cùng lĩnh vực lao động, ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng sự chia sẻ; cùng trách nhiệm; cùng hưởng lợi.

Ban chủ nhiệm Hội quán "Thịnh Phát Hòa Tân"

Việc thành lập hội quán giúp các thành viên thắt chặt mối quan hệ, đoàn kết, tạo điều kiện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và nông dân kết nối chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, xã hội; liên kết sản xuất, chế biến theo chuỗi giá trị tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao gắn với thị trường tiêu thụ và xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Qua các hoạt động của Hội quán góp phần giúp người nông dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với thị trường hàng hóa, lấy chất lượng là tiên phong; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, cách làm hay trong sản xuất.

Theo: Tuyết Trinh