Từ năm 2000, thực hiện đề án sản xuất tôm, lúa của tỉnh, huyện Thới Bình tiến hành chuyển dịch cơ cấu sản xuất, chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi tôm và nuôi tôm kết hợp trồng lúa nên diện tích nuôi trồng thủy sản được tăng thêm. Mô hình nuôi chủ yếu là nuôi tôm sinh thái trong ao vườn, nuôi tôm kết hợp trồng lúa. Mô hình sản xuất tôm - lúa ở tỉnh Cà Mau đang được ngành chức năng khuyến khích nhân rộng. Song, do quy mô diện tích sản xuất tôm - lúa của người dân còn nhỏ lẻ, manh mún; sản phẩm chưa có thương hiệu nên bị thương lái thu mua đánh đồng như các sản phẩm tôm, lúa thông thường. Để nâng cao giá trị sản xuất lúa sạch, tôm sạch xây nhằm dựng thương hiệu và nâng cao giá trị sản phẩm, người dân thị trấn Thới Bình đã tiến hành thành lập mới hợp tác xã.

Tham dự Hội nghị có đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh; Đại diện Trung tâm Khuyến nông tỉnh; Đại diện Đảng ủy, UBND Thị trấn Thới Bình; Đại diện Công ty TNHH AGROPEST Việt Nam; Đại diện Tập đoàn thủy sản Bồ Đề cùng với 07 thành viên HTX tham dự.

Tại Hội nghị đã thông qua thông qua danh sách các thành viên HTX, các nội dung chi tiết của Điều lệ, phương án sản xuất - kinh doanh của HTX và được biểu quyết dưới sự tán thành của 100% thành viên. Đồng thời, đại biểu tiến hành bầu Hội đồng quản trị 3 thành viên và 1 Kiểm soát viên. Vốn điều lệ của Hợp tác xã do thành viên tự nguyện đóng góp, tổng số vốn ban đầu là 140 triệu đồng. Hợp tác xã đăng ký ngành nghề:  Sản xuất và thu mua lúa, tôm, cua...; Dịch vụ giống, vật tư nông nghiệp, thủy sản.

(Hội đồng quản trị HTX ra mắt Hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Cà Mau gửi lời chúc mừng đến hội nghị; Trong thời gian tới Trung tâm sẽ gắn kết, phối hợp và hỗ trợ cho HTX về công tác tập huấn kỹ thuật nuôi - trồng, công tác nhân rộng mô hình, hỗ trợ các thông tin về tiến bộ khoa học – kỹ thuật, các thông tin về đầu vào – đầu ra sản xuất theo chuỗi,...và giúp HTX phát triển thêm nhiều mô hình mới có hiệu quả để bà con ngày càng phát triển. Rất mong trong thời gian tới các thành viên HTX sẽ hoạt động có hiệu quả, điều hành HTX ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn và thiết thực hơn.

Thay mặt Hội đồng quản trị Hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp Hoàng Sơn, ông Võ Hoàng Sơn vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX kiêm Giám đốc đã chân thành cám ơn Liên minh HTX tỉnh; Trung tâm Khuyến nông tỉnh; UBND Thị trấn đã hỗ trợ giúp HTX đực thành lập và đi vào hoạt động, tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, và cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần tăng thu nhập thành viên được nâng lên, tạo ra mô hình HTX hoạt động có hiệu quả./.

Theo:  Tuyết Trinh