HTX nuôi tôm hai giai đoạn Đông Hưng được thành lập với sự thống nhất cao của các thành viên HTX, đăng ký ngành nghề hoạt động: Dịch vụ và ương giống thủy sản, với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 250 triệu đồng. HTX được thành lập với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các ngành của xã, huyện. Lĩnh vực HTX sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của xã Đông Hưng nói riêng, huyện Cái nước nói chung đang tăng trưởng và phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Thế mạnh của xã nuôi trồng thủy sản chiếm một phần tỷ trọng rất lớn trong nền  kinh tế của xã, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương góp phần giảm nghèo tiến tới xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các mô hình nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế khá như nuôi tôm quảng canh cải tiến, quảng canh cải tiến hai giai đoạn, nuôi cua trong vuông tôm...

(Quang cảnh Hội nghị)

Nhận thấy được tiềm năng và điều kiện sản xuất kinh doanh Ban sáng lập viên nghiên cứu học hỏi mô hình làm ăn có hiệu quả, tiến hành vận động thành lập HTX nuôi tôm hai giai đoạn Đông Hưng nhằm đáp ứng nhu cầu các thành viên HTX và bà con nông dân địa bàn xã; HTX nuôi tôm hai giai đoạn sẽ tổ chức dịch vụ kinh doanh về giống thủy sản tập trung chính về Ương giống tôm sú và từng bước ương cả cua giống liên kết cung ứng giống tôm được thuần hóa. Đồng thời HTX được thành lập sẽ hỗ trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất như ứng dụng kỹ thuật hỗ trợ đầu tư sản xuất góp vốn kinh doanh tạo sức mạnh nội lực tổng hợp tạo được cảnh quan nông thôn mới thúc đẩy kinh tế hộ phát triển nhằm tạo thu nhập cao và ổn định cuộc sống cho thành viên.

(Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên ra mắt)

Ban đầu HTX thành lập có 09 thành viên, cũng tại hội nghị thành lập HTX, các thành viên đã tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh trong thời gian mới đưa vào hoạt động và sẽ hoàn thiện trong thời gian tới. Hội nghị cũng tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên, bầu ông  Nguyễn Văn The làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và bầu ông Trần Văn Cường làm Kiểm soát viên HTX.

Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Văn The – Chủ tịch HĐQT cảm ơn sự tin tưởng tín nhiệm của đại biểu là thành viên HTX. Xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các cơ quan và hứa sẽ cùng tập thể HĐQT sẽ cố gắng vận dụng mở rộng các dịch vụ trong HTX; đưa HTX ngày càng phát triển cao hơn; tạo công ăn việc làm cho bà con nhàn rỗi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương..

                     Theo Ngọc Nhiên