HTX ban đầu mới thành lập có 15 thành viên, vốn đều lệ đăng ký ban đầu là 4 tỷ đồng, với diện tích sản xuất trên 19,5 ha mặt nước. Ngành nghề sản xuất kinh doanh của hợp tác xã là nuôi ươm sò huyết giống và nuôi sò huyết thương phẩm.

Đây là vùng bãi bồi ven biển chứa khoan nuôi các loài thủy sản có giá trị kinh tế cao, trong đó có Sò huyết. Từ trước đến nay người dân ở đây chủ yếu khai thác dựa vào tự nhiên. Chưa có tác động quản lý hay thả con giống để bảo tồn nên hiệu quả không cao. Hiểu được khó khăn trên, hầu hết bà con được giao khoán đất canh tác có nguyện vọng xây dựng HTX để sử dụng chung các dịch vụ với mục đích mua được con giống rẻ hơn, giảm chi phí và tăng thu nhập cao hơn. HTX thành lập góp phần tạo việc làm thường xuyên cho thành viên và việc làm thời vụ cho người lao động; không ngừng cải thiện đời sống ngày càng cao cho các thành viên, góp phần phát triển kinh tế, hỗ trợ an sinh xã hội tại địa phương.

Hội nghị đã thông qua chi tiết phương án, điều lệ của HTX và được biểu quyết dưới sự tán thành của 100% thành viên. Qua đó, Hội nghị đã bầu Hội đồng quản trị gồm 03 người, 01 kiểm soát viên; ông Trần Hữu Mành được bầu làm Chủ tịch Hội quản trị kiêm Giám đốc và ông Ngô Trường Sơn làm kiểm soát viên HTX.

(Ông Lê Văn Kháng - PCT Liên minh hợp tác xã phát biểu chúc mừng Hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Văn Kháng, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh gửi lời chúc mừng đến hội nghị; đồng thời cũng có những chỉ đạo sâu sát để định hướng cho HTX phát triển trong thời gian tới. Bên cạnh đó, cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn như phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp &PTNT  cần quan tâm tạo mọi điều kiện để HTX hoạt động tốt, trước hết là hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định để sớm đi vào hoạt động.

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã Đất Mới, Ông Trần Văn Phim – Chủ tịch UBND xã phát biểu, sẽ tiếp tục hỗ trợ HTX trong công tác tuyên truyền để mở rộng thành viên; Tạo điều kiện HTX tiếp cận được chính sách hỗ trợ về nguồn nhân lực, hỗ trợ cơ sở hạ tầng; Tạo điều kiện để HTX tiếp cận được các chương trình, dự án ở địa phương gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX.

(Hợp tác xã ra mắt Hội nghị)

Thay mặt Hội đồng quản trị, ông Trần Hữu Mành xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các cơ quan và hứa sẽ cùng tập thể HĐQT là “Trên cơ sở nền tảng đã thực hiện mô hình của gia đình từ trước tới nay, sẽ cố gắng vận dụng mở rộng các dịch vụ trong HTX; đưa HTX ngày càng phát triển cao hơn, không phụ sự kỳ vọng của các ngành các cấp đã hỗ trợ cho HTX và trọng trách của thành viên tin tưởng giao cho”. 

Kết thúc hội nghị, đã thông qua nghị quyết và được thành viên biểu quyết tán thành 100%.

          Theo: Tuyết Trinh