HTX dịch vụ tổng hợp An Toàn ra đời với đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất, cung ứng dịch vụ rau sạch, rau an toàn. Mục đích thành lập HTX nhằm giảm chi phí sản xuất, giảm công lao động, tăng thêm lợi nhuận, góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình rau sạch trong nhà lưới có hiệu quả. HTX thành lập với 08 thành viên, ban đầu với số vốn điều lệ đăng ký là 160.000.000đồng. Hội nghị đã thông qua Điều lệ cũng như Phương án sản xuất kinh doanh của HTX và hội nghị đã bầu ra HĐQT gồm 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên HTX.

(Hội đồng quản trị Hợp tác xã ra mắt Hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, Ông Đỗ Văn Sơ - Chủ tịch Liên minh HTX chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào HĐQT, kiểm soát viên HTX nông nghiệp tổng hợp An Toàn. Đồng thời tư vấn cho HTX về những kinh nghiệm quản lý, điều hành hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, nhân dân trên địa bàn và hoàn thiện thủ tục đăng ký HTX.

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã, ông Phạm Hồng Ngự – Phó chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo, đề nghị HĐQT HTX nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để công nhận HTX theo quy định và đi vào hoạt động để kịp mùa vụ của bà con thành viên HTX và cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội xã Khánh Hòa trong thời gian tới.

Ông Lâm Thành Nhơn vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT đại diện HTX chân thành cám ơn các đơn vị đã tư vấn, hỗ trợ giúp HTX thành lập và đi vào hoạt động, ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng UBND xã Khánh Hòa phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết đề ra.

                                                                                                                           Theo: Mỹ Hằng