HTX đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất, cung ứng dịch vụ nông nghiệp thủy sản. Mục đích thành lập HTX nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới. Hợp tác xã thành lập với 19 thành viên, ban đầu với số vốn điều lệ đăng ký là 100.000.000đồng. Hội nghị đã thông qua Điều lệ cũng như Phương án sản xuất kinh doanh của HTX và đã bầu ra HĐQT gồm 05 thành viên và 01 Kiểm soát viên HTX.

Hội đồng quản trị Hợp tác xã ra mắt

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Liên minh HTX chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào HĐQT, kiểm soát viên HTX dịch vụ nông nghiệp thủy sản Quyết Tiến, đây là HTX thứ 170 của tỉnh và thứ 12 của Thới Bình; đồng thời tư vấn cho HTX về những kinh nghiệm quản lý, điều hành HTX hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, nhân dân trên địa bàn. Cũng qua đó, mong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động đạt hiệu quả cao và tiếp tục hỗ trợ về mặt tổ chức, cơ sở vật chất chổ nơi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã ông Phạm Văn Diễn – Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo, đề nghị HĐQT HTX nhanh chống hoàn thành các thủ tục để công nhận HTX theo quy định và đi vào hoạt động để kịp mùa vụ của bà con thành viên HTX và cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội xã Trí Phải trong thời gian tới.

Ông Võ Văn Điệp vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX đã chân thành cám ơn Liên minh HTX, các ngành chức năng huyện Thới Bình và Đảng ủy, UBND xã Trí Phải đã tư vấn, hỗ trợ giúp HTX thành lập và đi vào hoạt động, ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, và sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng UBND xã Trí Phải phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của lãnh đạo.

Theo Trọng Thịnh