Đến dự Hội nghị thành lập hợp tác xã có đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đại diện Sở Công thương tỉnh Cà Mau, đại diện Trung tâm dịch vụ hỗ trợ Hợp tác xã trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh, đại diện Phòng Nông nghiệp huyện Cái Nước, đại diện Ủy ban nhân dân xã Đông Hưng và Ban nhân dân ấp Đông Hưng cùng với 09 hộ dân là thành viên HTX Bồn bôn Minh Duy trực tiếp sản xuất kinh doanh trên địa bàn ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Huyện Cái Nước là nơi tập trung trồng và chế biến bồn bồn nhiều nhất trong toàn tỉnh Cà Mau. Nói đến cây bồn bồn thì không còn xa lạ với người dân nơi đây, thu nhập phần lớn là trồng bồn bồn tươi để bán cho thương lái, hoặc chế biến dưa bồn bồn để bán cho các nhà hàng, quán ăn, khách vãng lai dọc theo tuyến Quốc lộ 1A, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tình hình buôn bán cũng như thương lái thu mua, làm giảm đáng kể thu nhập và việc làm cho bà con nơi đây, xuất phát từ những điều kiện trên, theo nguyện vọng chung của những người dân. Sáng lập viên Phạm Thị Dung, từ 1 hộ kinh doanh gia đình đã tìm hiểu và học hỏi về mô hình hợp tác xã, sau quá trình đi tham  dự các lớp tập huấn và tuyên truyền, vận động đến nay đã được 09 hộ tự nguyện viết đơn tham gia HTX và thống nhất thành lập “HTX Bồn bồn Minh Duy”.

(HTX ra mắt Hội nghị)

Tại Hội nghị đã biểu quyết, thông qua danh sách 09 thành viên, thông qua Điều lệ, Phương án sản xuất kinh doanh của HTX; bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên HTX. Vốn điều lệ của HTX do thành viên tự nguyện đóng góp, tổng số vốn ban đầu là 200.000.000 đồng. HTX đăng ký ngành, nghề sản xuất, chế biến dưa bồn bồn, bán thực phẩm, dưa bồn bồn và mắm các loại;. Mục đích thành lập HTX nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới có hiệu quả. Trước mắt, HTX cung cấp dịch vụ cho các thành viên trong HTX thông qua hợp đồng cam kết giữa HTX với thành viên, dần về sau mở rộng khách hàng là bà con lân cận trong vùng.

Thay mặt Hội đồng quản trị, bà Phạm Thị Dung – Chủ tịch HĐQT đã chân thành cám ơn đại diện Sở Công thương tỉnh Cà Mau, Trung tâm dịch vụ hỗ trợ Hợp tác xã thược Liên minh hợp tác xã tỉnh, Phòng Nông nghiệp huyện Cái Nước, Ủy ban nhân dân xã Đông Hưng, Ban nhân dân ấp Đông Hưng đã tư vấn, hỗ trợ giúp HTX thành lập và đi vào hoạt động; tiếp thu các ý kiến phát biểu của đại hội các cấp và sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên, sẽ cố làm tốt các dịch vụ trong HTX, đưa HTX ngày càng phát triển, tạo công ăn việc làm cho thành viên, đáp ứng sự kỳ vọng của các ngành các cấp đã hỗ trợ cho HTX và trọng trách của thành viên tin tưởng giao cho.

Bài viết Công Hậu