HTX Nông nghiệp – Thương mại Tiến Đạt ra đời trên cở sở Tổ hợp tác trồng bồn bồn an toàn nhằm vận dụng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và tập trung huy động nguồn lực bên trong và nên ngoài HTX để tạo ra sức mạnh tập thể nhằm sản xuất sản phẩm từ cây bồn bồn cung ứng cho thị trường. Đồng thời cung ứng 100% dịch vụ như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, giống bồn bồn cho thành viên phục vụ sản xuất sản phẩm với giá cả phù hợp, kịp thời, đảm bảo chất lượng, tăng năng suất sản lượng tăng thu nhập cho thành viên và cho HTX.

HTX đăng ký vốn điều lệ ban đầu là 105 triệu đồng, với 21 thành viên. HTX đăng ký ngành nghề hoạt động: Trồng bồn bồn; hoạt động dịch vụ sau khi thu hoạch; buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật.... Tại buổi hội nghị thành lập HTX, các thành viên đã tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện Điều lệ, Quy chế hoạt động cũng như Phương án sản xuất kinh doanh trong thời gian mới đưa vào hoạt động và sẽ hoàn thiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tập thể thành viên HTX Nông nghiệp – Thương mại Tiến Đạt đã bỏ phiếu bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và 01 Kiểm soát viên HTX.

Đại diện chính quyền địa phương, Ông Phạm Minh Phụng – Phó Chủ tịch UBND xã Ngọc Chánh phát biểu xin chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào HĐQT, kiểm soát viên HTX Nông nghiệp – Thương mại Tiến Đạt và đề nghị HĐQT HTX nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để công nhận HTX theo quy định và đi vào hoạt động để kịp mùa vụ của bà con thành viên HTX và cùng xã Ngọc Chánh xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Theo: Minh Xuyên