Thị trấn Đầm Dơi là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Đầm Dơi, là địa bàn dân cư tập trung đông đúc, nhân dân sinh sống chủ yếu bằng nghề kinh doanh, mua bán và nuôi trồng thủy sản. Tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn thị trấn phát triển khá, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tuy nhiên, bên cạnh việc phát triển thì vẫn có một số khó khăn như sau: việc mua bán, kinh doanh và các hoạt động khác tuy có phát triển nhưng thiếu tính liên kết, hoạt động mang tính rời rạc, việc hợp tác trao đổi lẫn nhau trong sản xuất, kinh doanh chưa được nhiều. Nhận thức được vấn đề trên, cùng với việc tìm tòi học hỏi kinh nghiệm trong và ngoài địa bàn, được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền. Ban vận động thành lập Hội quán tiến hành vận động những người có cùng mục đích, lý tưởng để thành lập Hội, nhằm tạo điều kiện chia sẽ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.

(Ban Chủ nhiệm Hội quán Đầm Dơi ra mắt tại Hội nghị)

Hội nghị đã thông qua Quyết định công nhận việc thành lập; danh sách 39 thành viên và phê duyệt Quy chế sinh hoạt “Hội quán Đầm Dơi”, Thông qua Quy chế sinh hoạt và được biểu quyết dưới sự tán thành của 100% thành viên. Hội nghị cũng đã bầu ra Ban chủ nhiệm gồm 05 người: 01 chủ nhiệm, 02 phó chủ nhiệm, 01 thư ký và 01 thủ quỹ. Ông Phạm Phương Nam dưới sự tính nhiệm của các thành viên đã được bầu làm Chủ nhiệm Hội quán Đầm Dơi.

Tại Hội nghị, ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh chúc mừng Hội quán Đầm Dơi, đồng thời mong muốn các thành viên Hội quán tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác để cùng nhau phát triển. Bên cạnh đó, yêu cầu chính quyền thị trấn tích cực hỗ trợ Hội quán, nhất là trong những ngày đầu thành lập và khuyến khích các thành viên mạnh dạn chia sẽ thông tin và kinh nghiệm để xây dựng hội quán ngày càng lớn mạnh, hoạt động có hiệu quả.

Theo:  Tuyết Trinh