Đến dự có ông Nguyễn Trọng Nhân–Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Ông Phạm Thanh Hải- Chi cục trưởng Chi cục phát triển nông thôn, ông Đoàn Thanh Hiền – Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện lãnh đạo các phòng chức năng huyện Thới Bình, đại diện Công ty Cỏ May tỉnh Đồng Tháp và ông Nguyễn Kiến Thiết – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã và ông Hà Minh Sửa - Phó Chủ tịch UBND xã Trí Lực, huyện Thới Bình.

 HTX đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất, cung ứng dịch vụ nông nghiệp thủy sản. Mục đích thành lập HTX nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, HTX sản xuất 50ha lúa ST20 theo quy trình sản xuất hữu cơ, được công ty bao tiêu sản phẩm đầu ra. Hợp tác xã thành lập với 18 thành viên, ban đầu với số vốn điều lệ đăng ký là 100.000.000đồng. Hội nghị đã thông qua Điều lệ cũng như Phương án sản xuất kinh doanh của HTX và đã bầu ra HĐQT gồm 05 thành viên và 01 Kiểm soát viên HTX.

(Chủ tọa Hội nghị thành lập HTX)

Phát biểu tại hội nghị, Ông Nguyễn Trọng Nhân, Phó Chủ tịch Liên minh HTX chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào HĐQT, kiểm soát viên HTX dịch vụ nông nghiệp thủy sản Đoàn Phát, đây là HTX thứ 195 của tỉnh và thứ 16 của Thới Bình; đồng thời tư vấn cho HTX về những kinh nghiệm quản lý, điều hành HTX hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, nhân dân trên địa bàn. Cũng qua đó, mong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động đạt hiệu quả cao và tiếp tục hỗ trợ về mặt tổ chức, cơ sở vật chất chổ nơi làm việc.

Thay mặt Đảng ủy, UBND xã ông Nguyễn Văn Khiết – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trí Lực phát biểu chỉ đạo, đề nghị HĐQT HTX nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để công nhận HTX theo quy định và đi vào hoạt động để kịp mùa vụ của bà con thành viên HTX và cùng địa phương phát triển kinh tế - xã hội xã Trí Lực trong thời gian tới.

Ông Huỳnh Minh Triều vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX đã chân thành cám ơn Liên minh HTX, Sở Nông nghiệp và PTNT, các ngành chức năng huyện Thới Bình, Công ty Cỏ May Đồng Tháp và Đảng ủy, UBND xã Trí Lực đã tư vấn, hỗ trợ giúp HTX thành lập và đi vào hoạt động, ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, và sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng UBND xã Trí Lực phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của lãnh đạo.

Theo Trọng Thịnh