Hợp tác xã đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất, cung ứng dịch vụ kỹ thuật, vật tư đầu vào, đầu ra sản phẩm lâm nông thủy sản và phát triển du lịch sinh thái. Mục đích thành lập hợp tác xã nhằm góp phần tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho thành viên, tạo mô hình mới có hiệu quả, xây dựng nông thôn mới.

Hợp tác xã thành lập với 28 thành viên ban đầu với số vốn điều lệ đăng ký là 3.613.200.000 đồng. Hội nghị đã thông qua Điều lệ cũng như Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã và đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và 01 Kiểm soát viên hợp tác xã.

(Đại biểu dự Hội nghị thành lập)

Phát biểu tại hội nghị, Ông Đỗ Văn Sơ - Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào Hội đồng quản trị, kiểm soát viên Hợp tác xã lâm nông nghiệp Trang Trại Xanh, đây là hợp tác xã thứ 160 của tỉnh và là thứ 14 của huyện U Minh; đồng thời tư vấn cho hợp tác xã về những kinh nghiệm quản lý, điều hành hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, nhân dân trên địa bàn.

Ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cũng mong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động đạt hiệu quả cao và tiếp tục hỗ trợ về mặt tổ chức, cơ sở vật chất chổ nơi làm việc.

(Hội đồng quản trị Hợp tác xã Trang Trại Xanh ra mắt tại Hội nghị)

Ông Trần Thanh Liêm vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp tác xã đã chân thành cám ơn Liên minh hợp tác xã, Chi cục kiểm lâm, Chi cục phát triển nông thôn, Đảng ủy, UBND huyện U Minh và xã Nguyễn Phích đã tư vấn, hỗ trợ giúp hợp tác xã thành lập và đi vào hoạt động, ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, và sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành hợp tác xã hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng UBND xã Nguyễn Phích sớm đạt tiêu chí 13 xây dựng xã nông thôn mới.

Theo: Trọng Thịnh