Đến dự Hội nghị thành lập HTX Tân Quý có đại diện Liên minh HTX tỉnh; đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng Tài chính–Kế hoạch huyện Thới Bình; đại diện Đảng ủy, UBND xã Tân Phú và có mặt 08/08 thành viên có đơn xin tham gia HTX.

HTX Tân Quý được thành lập với sự thống nhất cao của các thành viên HTX, đăng ký ngành nghề hoạt động: Dịch vụ giống vật tư nông nghiệp, thủy sản, thức ăn, thuốc thú y thủy sản; dịch vụ làm đất, gặt đập liên hợp; thu mua tôm, cua thương phẩm, với số vốn điều lệ đăng ký ban đầu là 730 triệu đồng. HTX được thành lập với sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các ngành của xã, huyện. Lĩnh vực HTX sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện tự nhiên, tiềm năng về đất đai, khả năng ứng dụng của nông dân và nằm trong vùng quy hoạch sản xuất trọng điểm của xã. Diện tích HTX có 17ha nuôi tôm, cua kết hợp. Trước mắt, HTX cung cấp dịch vụ cho các thành viên trong HTX thông qua hợp đồng cam kết giữa HTX, dần về sau mở rộng khách hàng là bà con lân cận trong vùng nuôi.

(Hội đồng quản trị ra mắt tại Hội nghị)

Tại Hội nghị thành lập HTX, các thành viên đã tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện Điều lệ, Quy chế hoạt động cũng như phương án sản xuất kinh doanh trong thời gian mới đưa vào hoạt động và sẽ hoàn thiện trong thời gian tới. Bên cạnh đó, tập thể thành viên HTX Tân Quý đã bỏ phiếu dân chủ bầu Hội đồng quản trị 03 vị và 01 Kiểm soát viên HTX.

Ông Phan Văn Suốt được tập thể bầu chọn vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX phân tích phương án sản xuất hoạt động kinh doanh cũng như tổ chức hoạt động của HTX nhằm phát triển quy mô sản xuất, duy trì hoạt động của HTX trong thời gian tới và cũng xin tiếp thu các ý kiến lãnh đạo góp ý vào các văn bản trình tại Hội nghị. Đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành HTX hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng xã Tân Phú sớm đạt các tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất và xã đạt chuẩn xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Theo Quốc Hương