Đến dự có đại diện lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh, Hội Nông dân huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng NN&PTNT huyện Năm Căn, UBND xã Đất Mới và 08 hộ dân ấp Trại Lưới của xã Đất Mới. Hợp tác xã đăng ký ngành nghề mua bán cua giống, cua bố mẹ, cua thương phẩm; mục đích thành lập Hợp tác xã để hỗ trợ thành viên về khâu sản xuất giống cua con, cua giống bố, mẹ, cua thương phẩm đảm bảo chất lượng, hỗ trợ đầu ra bán được giá cao, tăng lợi nhuận cho thành viên, tạo mô hình mới làm ăn có hiệu quả. Hợp tác xã thành lập ban đầu với 08 thành viên, với số vốn điều lệ đăng ký là 480 triệu đồng. Hội nghị đã thông qua Điều lệ cũng như Phương án sản xuất kinh doanh của Hợp tác xã và đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và  01 Kiểm soát viên. 

(Quang cảnh hội nghị)

Phát biểu tại hội nghị, Ông Lê Văn Kháng - Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào Hội đồng quản trị, kiểm soát viên Hợp tác xã gièo cua giống biển Miền Tây, đây là Hợp tác xã thứ 196 của tỉnh và là thứ 14 của huyện Năm Căn; đồng thời tư vấn cho Hợp tác xã về những kinh nghiệm quản lý, điều hành hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, nhân dân trên địa bàn. Qua đó, Ông Lê Văn Kháng cũng mong các phòng, ban chuyên môn của huyện Năm Căn phối hợp cùng với chính quyền, đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Hợp tác xã hoạt động đạt hiệu quả cao và tiếp tục hỗ trợ về mặt tổ chức, cơ sở vật chất chổ nơi làm việc cũng như hoàn thiện các thủ tục đăng ký Hợp tác xã theo quy định. Mong rằng trong thời gian tới với sự tâm huyết, nổ lực điều hành của tập thể hội đồng quản trị và cộng với sự ủng hộ của các thành viên, Hợp tác xã sẽ phát triển tốt là một địa chỉ điển hình của huyện về mô hình Hợp tác xã kiểu mới làm ăn có hiệu quả..

Tại Hội nghị, ông Phan Văn Khánh vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Hợp tác xã đã chân thành cám ơn các đơn vị đã tư vấn, hỗ trợ giúp Hợp tác xã thành lập và đi vào hoạt động, ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, và sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành hợp tác xã hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng UBND xã Đất Mới sớm đạt tiêu chí 13 về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo: Hoàng Dậm