Tổ công tác đã làm việc tại HTX Đồng Đội 6/12, cùng làm việc với Đoàn có đại diện Sở Nông nghiệp – PTNT, Lãnh đạo UBND huyện Cái Nước, Phòng Nông nghiệp – PTNT huyện Cái Nước, chính quyền địa phương, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, thành viên các HTX.

(Tổ khảo sát làm việc tại HTX Đồng Đội 6/12)

HTX Đồng Đội 6/12, ấp Khánh Tư, xã Đông Thới, huyện Cái Nước được thành lập ngày 20/6/2017 với 24 thành viên, ngành nghề sản xuất kinh doanh là nuôi sò huyết thương phẩm. HTX Đồng Đội nằm trong địa bàn xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135. HTX có nhu cầu nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị hàng hóa, mở rộng kết nạp thành viên, tuy nhiên HTX vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn: HTX đến nay vẫn chưa có trụ sở riêng, nguồn vốn hoạt động SXKD hạn chế, sản phẩm hàng hóa đầu ra mới chỉ thông qua các thương lái mua gom, giá trị hàng hóa bấp bênh, bên cạnh đó năng lực cán bộ, năng lực quản trị HTX hạn chế…

Qua khảo sát, Tổ công tác đề nghị HTX Đồng Đội cần chú trọng tập trung làm dịch vụ cho thành viên như cung ứng đầu vào, tiêu thụ đầu ra… từ đó giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho thành viên. Tổ công tác và các thành viên thống nhất tìm giải pháp hỗ trợ HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tư vấn kỹ thuật sản xuất nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ phục vụ thành viên. Xem xét hỗ trợ HTX cụ thể như: kỹ thuật phân tích chất lượng sò huyết; vốn mua sò giống; hỗ trợ 01 bộ máy vi tính văn phòng; đặc biệt mô hình ươm sò..

Chiều cùng ngày, Tổ công tác khảo sát HTX G.V.H.B cua biển Năm Căn. Cùng làm việc với đoàn có đại diện Phòng Nông nghiệp – PNTNT huyện Năm Căn, chính quyền địa phương thị trấn và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, thành viên các HTX.

 

 

(Tổ khảo sát làm việc với HTX G.V.H.B cua biển Năm Căn Cà Mau)

HTX G.V.H.B cua biển Năm Căn Cà Mau thành lập tháng 12/2017 với 18 thành viên, ngành nghề sản xuất, dịch vụ, thương mại ngành hàng cua, cung cấp vật tư nuôi trồng thủy sản. HTX có nhu cầu hỗ trợ tư vấn, xây dựng hồ sơ đăng ký chứng nhận VietGap cho sản phẩm cua; hỗ trợ xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; xây dựng và phát triển thương hiệu Cua Năm Căn, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc; tư vấn, hỗ trợ hành lang pháp lý để xuất khẩu Cua ra thị trường nước ngoài…

Qua khảo sát, Tổ công tác đề nghị HTX G.V.H.B cua biển Năm Căn cần chú trọng tập trung làm dịch vụ cho thành viên như cung ứng đầu vào, tiêu thụ đầu ra… từ đó giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho thành viên. Tổ công tác và các thành viên thống nhất xem xét hỗ trợ HTX để tạo động lực thúc đẩy HTX sản xuất kinh doanh. Cụ thể như: mua sắm thiết bị phục vụ bể gièo cua; máy vi tính phục vụ văn phòng; xúc tiến thương mại tại Hội chợ CA-EXPO vào tháng 9 tại Trung Quốc; tư vấn HTX đăng ký VietGap..

                                                                                                                                                           Theo: TNT