Dự và chủ trì hội nghị có ông Nguyễn Chí Thuần - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh và ông Trần Quốc Hương -  Chủ tịch Công đoàn cơ sở cùng các đồng chí Thường trực và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

(Quang cảnh Hội nghị)

Hội nghị đã thông qua báo cáo hoạt động của cơ quan, Công đoàn, Ban Thanh tra nhân dân năm 2022; thông qua quy chế nâng lương trước thời hạn; sửa đổi một số điều quy chế thi đua - khen thưởng; các báo cáo tài chính của cơ quan, công đoàn…

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm năm 2023 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Kết quả đánh giá phân loại công chức, viên chức và kết quả bình xét thi đua năm 2022; Báo cáo hoạt động của Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo thu chi tài chính của cơ quan, Công đoàn và Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, cũng tại Hội nghị đã có 05 tập thể và 22 cá nhân được biểu dương khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2022 của đơn vị….

(Ông Nguyễn Chí Thuần - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh trao tặng giấy khen

cho các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao)

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, cán bộ, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan, đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Tại Hội nghị cũng đã diễn ra ký kết Giao ước thi đua năm 2023 giữa Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch Công đoàn cơ quan. Sau một thời gian làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2023.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Nguyễn Chí Thuần - Chủ tịch Liên minh HTX, Thủ trưởng cơ quan đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2023./.

Theo: Trịnh Ngọc Triều