Trong điều kiện hội nhập hiện nay thương hiệu hàng hóa của mỗi HTX là biểu hiện trên thị trường của tất cả những thứ mà HTX đó có và đảm bảo cung cấp cho khách hàng từ con người tổ chức đến hàng hóa và dịch vụ. Trong quá trình sản xuất kinh doanh nhiều đơn vị đầu tư nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả như sản xuất rau, củ, quả  theo tiêu chuẩn VietGAP xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm chủ động tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định đầu ra và phát triển sản xuất . Các HTX cố gắng tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường luôn tìm cách cho ra sản phẩm chất lượng tốt hơn tạo công ăn việc làm cho người lao động để làm được điều đó mỗi HTX cần có thương hiệu riêng, đặc trưng riêng của HTX. Bên cạnh thương hiệu riêng của mỗi HTX, chỉ dẫn địa lý để biết xuất xứ nguồn gốc sản phẩm cũng không kém phần quan trọng.

(Quang cảnh lớp học)

Theo chương trình lớp học diễn ra từ ngày 11-16/8/2020, các học viên sẽ được các giảng viên của Trường trung cấp nghề và đào tạo HTX Miền Nam trình bày, trao đổi các nội dung: Xây dựng và phát triển thương hiệu, nhãn hiệu; Quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; Quy trình đăng ký truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nông sản; Hướng dẫn sử dụng truy xuất nguồn gốc… cũng tại lớp tập huấn này, các học viên sẽ được nghe giới thiệu kiến thức xây dựng và phát triển thương hiệu; xây dựng và phát triển thương hiệu theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP; quy trình đăng ký truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nông sản… Qua đó các thành viên trong HTX thấy được để xây dựng thương hiệu riêng và truy xuất nguồn gốc hàng hóa là việc hết sức cần thiết trong thời đại hiện nay.

Đồng thời, tại lớp tập huấn các học viên cũng đã trao đổi, thảo luận những vấn đề khó khăn, vướng mắc có liên quan đến phát triển xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu truy xuất nguồn gốc, sản phẩm của HTX hiện tại. Thông qua lớp học nhằm cung cấp cho các HTX những kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng nhãn hiệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Đó cũng là động lực giúp HTX mạnh dạn xây dựng thương hiệu phù hợp với khả năng riêng của HTX. Trong cơ chế thị trường nếu các HTX đã thành công trong xây dựng nhãn hiệu nguồn gốc sản phẩm thì lợi ích mà nó mang lại cho người tiêu dùng cho HTX và cho quốc gia vô cùng to lớn.

Cuối khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý sản phẩm hàng hóa cho hợp tác xã nông nghiệp năm 2020”./.

Theo: Ngọc Nhiên