Tại lớp tuyên truyền, các học viên được ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau truyền đạt nội dung về Luật HTX 2012; trao đổi và hướng dẫn quy trình, hồ sơ thủ tục thành lập và đăng ký HTX, Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Giới thiệu các Chủ trương, chính sách liên quan đến HTX; tổ chức, quản lý hoạt động sản xuất – kinh doanh trong HTX; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT.

(Quang cảnh lớp tập huấn tuyên truyền KTTT)

Qua chương trình đã giúp các học viên nắm bắt, hiểu rõ hơn về xu hướng phát triển HTX hiện nay; cũng như tìm hiểu kỹ hơn về Luật HTX năm 2012; các cơ chế chính sách của tỉnh, cũng như chương trình hỗ trợ phát triển HTX trong từng giai đoạn…; những điểm mới quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của HTX trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế nhằm mục tiêu khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình hợp tác xã; khái quát về tình hình kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay; vai trò của HTX trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; đồng thời giới thiệu mô hình HTX kiểu mới, các chính sách hỗ trợ phát triển HTX…

Kết thúc lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức cho học viên, hội viên để thực hiện có hiệu quả việc triển khai luật, các văn bản liên quan, tư vấn hỗ trợ cho việc chuyển đổi luật đối với các HTX trên địa bàn, đồng thời tháo gỡ vướng mắc để đưa Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống; khuyến khích, động viên nông dân hình thành và phát triểncác mô hình kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu hội nhập theo định hướng của Đảng, Nhà nước./.

Theo: Trịnh Văn Dự