Dự khóa tập huấn có bà Trần Thu Hằng – Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ông Trần Minh Trí – Đại diện của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, cán bộ Liên minh HTX của tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Tiền Giang và 22 cán bộ quản lý HTX của tỉnh Cà Mau.

(Quang cảnh lớp học)

Với chủ đề “Các tiêu chuẩn trong chuỗi cung ứng toàn cầu: Làm thế nào để đáp ứng các tiêu chuẩn đó để trở nên cạnh tranh và bền vững hơn”, trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được các giảng viên là các chuyên gia của Tổ chức Lao động quốc tế ILO của Liên hợp quốc trực tiếp truyền đạt nhiều chuyên đề về: quản lý lao động có trách nhiệm với xã hội và việc làm bền vững; rủi ro trong kinh doanh và thương mại, cách quản lý rủi ro; những kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và quản lý lao động; văn hóa an toàn lao động trong doanh nghiệp, các vấn đề về vệ sinh lao động trong nông nghiệp; chuyên đề về thỏa ước lao động tập thể; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ và tiền lương; bạo lực và quấy rối tại nơi làm việc, không phân biệt đối xử... Chỉ ra những khó khăn và các vấn đề còn thiếu sót trong lao động để hoàn thiện chuỗi cung ứng, nhằm đáp ứng tốt nhất việc tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu tránh việc tụt hậu hoặc bị từ chối trong giao dịch vì liên quan đến vấn đề lao động. Đẩy mạnh việc hoàn thiện các điều khoản liên quan đến lao động trong liên kết, tuyên truyền việc sử dụng lao động đủ tuổi, lao động trẻ em hoặc lao động cưỡng bức. Quan tâm đến các quy định về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi liên quan đến chế độ tiền lương, xây dựng thỏa ước lao động tập thể, chống hành vi phân biệt đối xử trong lao động cũng nhưng hướng dẫn thủ tục và cách thức khiếu nại. Bên cạnh đó, các học viên sẽ được làm bài tập thực hành, làm việc nhóm cũng như báo cáo kết quả học tập.

Qua lớp tập huấn đã giúp các học viên nâng cao nhận thức các tiêu chuẩn lao động trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trang bị kiến thức về trách nhiệm xã hội của tổ chức kinh tế; thúc đẩy việc sẵn sàng đưa hợp phần trách nhiệm xã hội của HTX, doanh nghiệp vào chương trình đào tạo nghề của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

                                                                                                           Theo: Mỹ Hằng