Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13, sự thống nhất nhận thức được thể hiện ở 2 khía cạnh: Mô hình hoạt động và vị trí, vai trò của kinh tế tập thể (KTTT), HTX trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội 

Sau 20 năm thực hiện Nghị Quyết 13, số lượng HTX nông nghiệp đã tăng 12.569. Từ năm 2012 đến nay, trung bình mỗi năm tăng thêm 800 HTX. Không chỉ tăng nhanh về số lượng mà chất lượng và hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp cũng đã được cải thiện (trong đó có 2.200 HTX ứng dụng công nghệ cao). Năm 2020, doanh thu của các HTX đạt bình quân 2,44 tỷ đồng/năm, thu nhập bình quân của người lao động thường xuyên đạt 40,5 triệu đồng/năm, gấp 9,1 lần so với năm 2001.

Bên cạnh những kết quả đạt được về KTTT, HTX vẫn bộc lộ những hạn chế, bất cập: Quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 13 còn chậm, một số cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương còn lúng túng, thiếu các biện pháp, giải pháp cụ thể, thậm chí chưa thực sự quan tâm đúng mức đến KTTT, HTX. Số lượng HTX thành lập mới tăng mạnh, nhưng số HTX hoạt động có hiệu quả còn thấp, thiếu tính bền vững, quy mô thành viên và doanh thu của các HTX  nông nghiệp còn nhỏ bé. Các dịch vụ sơ chế, chế biến, bảo quản, số lượng các HTX có khả năng liên kết hiệu quả với doanh nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông sản cho thành viên HTX và nông dân cững chưa nhiều, mới chỉ đạt khoảng  24% tổng số HTX.

Phát biểu ở điểm cầu tại UBND tỉnh Đồng Tháp, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: "Mặc dù các HTX hiện chưa có đóng góp GDP nhiều cho nền kinh tế, cho các địa phương, nhưng HTX lại là nền tảng để thực hiện liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng nông thôn mới sẽ không thể thành công nếu thiếu sự tham gia đóng góp của HTX".

                                                                            Tuyết Trinh - st; Theo https://vca.org.vn/tong-ket-20-nam-thuc-hien-nghi-quyet-so-13-nqtw-ve-kinh-te-tap-the-va-hop-tac-xa-a23962.html