Ông Nguyễn Thế Cường - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng thay mặt Cụm trưởng trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả công tác thi đua khen thưởng của Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm; phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Kết quả Liên minh HTX các tỉnh trong Cụm đều đạt chỉ tiêu của kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đặc biệt nổi bật về công tác thi đua khen thưởng chào mừng Đại hội nhiệm kỳ của hệ thống Liên minh HTX.

Quang cảnh buổi ký kết giao ước thi đua năm 2021

Ông Lê Văn Đáng - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng phát biểu nhân dịp tổng kết công tác thi đua Cụm hội nghị chúng ta thảo luận và thống nhất các nội dung ký kết giao ước thi đua; trao đổi đề xuất bầu Cụm trưởng và Cụm phó năm 2021. Kết quả Liên minh HTX tỉnh An Giang làm Cụm trưởng; Liên minh HTX TP Cần Thơ làm Cụm phó của Cụm thi đua Tây Nam sông Hậu.

Quang cảnh buổi trao cờ luân lưu

Sau khi nghe báo cáo kết quả của Hội nghị ông Huỳnh Lam Phương - Trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam biểu dương những kết quả đã đạt được và hướng dẫn Liên minh HTX các tỉnh đề ra chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ năm 2021 dựa trên cơ sở Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Liên minh HTX Việt Nam cụ thể hóa tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Kết thúc Hội nghị Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng trao cờ luân lưu Cụm trưởng Cụm thi đua Tây Nam sông Hậu năm 2021./.

Theo Nguyễn Thu Thảo