Dự và chủ trì hội nghị có ông Lê Văn Sử - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhan dân tỉnh; Ông Đỗ Văn Sơ - Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; cùng các đồng chí Phó chủ tịch; các đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ; Ủy viên Ban chấp hành; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh Cà Mau; đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, TP; Đại diện lãnh đạo các HTX làm ăn có hiệu quả trên địa bàn tỉnh; Đại diện báo, đài đến dự và đưa tin.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác phát triển kinh tế tập thể trong năm 2018, phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch công tác phát triển kinh tế tập thể năm 2019.

Theo báo cáo, trong năm 2018 thành lập mới 45 HTX, giải thể 07 HTX. Tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh có tổng số 190 HTX, trong đó có 02 Quỹ tín dụng nhân dân (tăng 38 HTX so với cùng kỳ của năm 2017), với 3.246 thành viên, tổng số vốn điều lệ đăng ký 246.468 triệu đồng.

Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh hiện có 1.056 THT (tăng 11 THT so với cùng kỳ của năm 2017), với 15.778 tổ viên. Có 1.030 THT hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 26 THT hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Hiện tại có 1.036 THT đăng ký theo Nghị định 151/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ.

(Quang cảnh Hội nghị)

Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ Liên minh HTX tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể là:

- Phát triển mới 80 THT, bình quân 01 HTX/xã.

- Phát triển mới từ 18 – 20 HTX, bình quân 02 HTX/huyện, thành phố.

- Số HTX khá và giỏi đạt từ 20% trở lên; yếu, kém dưới 10%; không còn HTX ngưng, nghỉ hoạt động.

- Xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới có HTX hoạt động có hiệu quả.

- Thu nhập bình quân của người lao động và thành viên trong các HTX trên 40 triệu đồng. Doanh thu bình quân của HTX 900 triệu đồng trở lên.

- Cán bộ chủ chốt HTX được bồi dưỡng bổ sung kiến thức chuyên môn và pháp luật HTX có liên quan đạt 80%.

- Bồi dưỡng kiến thức KTTT cho cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn:  09 lớp (bình quân 60 học viên/lớp);

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Lê Văn Sử phát biểu chỉ đạo và đánh giá phong trào kinh tế tập thể trong năm qua có nhiều đổi mới so với cùng kỳ, một số HTX làm ăn có hiệu quả và có sản phẩm uy tín trên thị trường, được tham gia vào các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn tỉnh và các đại bàn các tỉnh trong cả nước. Đồng thời đề nghị các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố cần tăng cường công tác phối hợp để đưa đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế tập thể, nhất là kết luận của Bộ chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 5, khóa IX; Chỉ thị số 12/CT-TTg về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Luật Hợp tác xã năm 2012, tập trung củng cố, khắc phục những hạn chế, yếu kém đối với các HTX ngưng, nghỉ hoạt động. Đẩy mạnh công tác phát triển HTX tại các xã đang, đã đạt chuẩn nông thôn mới và tập trung hỗ trợ các HTX được chọn theo Quyết định 445/QĐ-TTg của TTCP và Quyết đinh 461/QĐ-TTg, ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển 15.000 HTX, LHHTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020./.

Cũng tại hội nghị này, Ban Thường vụ trình Ban chấp hành bầu bổ sung, thay thế 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, 06 đồng chí Ủy viên ban chấp hành và 01 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Theo Nguyễn Thu Thảo