Đoàn đi gồm 10 người gồm có đại diện lãnh đạo: Văn phòng UBND tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Liên minh HTX tỉnh; Ngân hàng nhà nước tỉnh; Sở Tài chính; Sở Nội vụ tỉnh Bến Tre.

Quang cảnh buổi làm việc

Về phía Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau có ông Lê Văn Kháng – Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Giám đốc Qũy hỗ trợ; cùng với sự có mặt Đại diện Sở Tài chính; Ngân hàng Nhà nước; Đại diện Ban Kiểm soát quỹ cùng với cán bộ Qũy hỗ trợ phát triển hợp tác xã cùng tiếp và làm việc với đoàn.

Qua buổi làm việc trao đổi về nội dung, qui trình, cơ sở pháp lý để thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, trong thời gian từ khi thành lập đến nay Quỹ đạt những thuận lợi và khó khăn gì để Liên minh hợp tác xã tỉnh Bến Tre và Đại diện các Sở, ngành liên quan học tập và rút kinh nghiệm. Từ đó, các cấp, ngành có liên quan tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tiến hành thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Bến Tre đi vào hoạt động đạt kết quả tốt nhất./.

Theo: Nguyễn Thu Thảo