Vào ngày 04/7/2020, các Hợp tác xã trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 98 của Liên minh Hợp tác xã quốc tế và lần thứ 26 của Liên Hợp quốc với chủ đề: Hợp tác xã hành động vì biến đổi khí hậu: Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) số 13 về hành động vì biến đổi khí hậu. Nhân Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ III, giai đoạn 2016 – 2020, ông Đỗ Văn Sơ đã phát biểu đề dẫn về ý nghĩa của Ngày Hợp tác xã Quốc tế.

(Quang cảnh Hội nghị)

Cũng tại Hội nghị này, ông Nguyễn Trọng Nhân - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau đã đánh giá kết quả xây dựng và nhân rộng các HTX điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2016-2020. Trong 5 năm qua, Liên minh HTX đã tích cực triển khai và phát động 2 phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, đó là phong trào “Cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Phong trào chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”.

Trong giai đoạn 2016-2020 tình hình phát triển HTX trên toàn tỉnh Cà Mau có những chuyển biến tích cực cả về chất lượng lẫn số lượng. Tính đến 30/6/2020, tỉnh Cà Mau có 226 HTX,  (giảm 21 HTX so với thời điểm năm 2015 là 247 HTX). Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, các loại hình HTX phi nông nghiệp cũng có phát triển đa dạng trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Chất lượng HTX ngày càng được củng cố, số lượng HTX hoạt động kém hiệu quả ngày càng giảm.

Về phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020, theo đánh giá của Liên minh HTX tỉnh, qua phong trào và hoạt động các HTX đã lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, mang tính khả thi, nắm bắt được nhu cầu thị trường, biết huy động và phát huy tốt các nguồn lực để phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với thị trường; chú trọng đầu tư đúng mức có trọng điểm, mạnh dạn đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm mặt hàng mới với chất lượng cao. Phong trào thi đua đã giúp các HTX gắn được với cuộc sống cộng đồng thông qua việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội trên từng địa bàn.

Với chủ đề thi đua: “Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”, trong phương hướng, nhiệm vụ thi đua - khen thưởng giai đoạn 2020-2025, Liên minh HTX tỉnh đề ra mục tiêu chung là tiếp tục củng cố, mở rộng và phát triển kinh tế tập thể trong các ngành, lĩnh vực. Khuyến khích phát triển HTX trong các lĩnh vực nông nghiệp, TTCN, thương mại-dịch vụ, dịch vụ tổng hợp… gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM. Qua phát động phong trào thi đua 5 năm (2020-2025), Liên minh HTX tỉnh đề ra chỉ tiêu cụ thể: Vận động thành lập mới 400 THT, bình quân 80 THT/năm; thành lập mới 90 – 100 HTX, bình quân 18 – 20 HTX/năm; phấn đấu thành lập 01 Liên hiệp HTX; Thu nhập bình quân của người lao động và thành viên HTX cao hơn mức thu nhập bình quân chung của tỉnh; HTX hoạt động khá, tốt đạt 50% trở lên… xã đạt chuẩn nông thôn mới đều có HTX hoạt động hiệu quả.

Nhân dịp này, Liên minh HTX tỉnh đã tặng giấy khen cho 09 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016-2020.

Theo: NThuy