Đến dự buổi khai giảng lớp học có Ông Đỗ Văn Sơ – Ủy viên BTV Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau; ông Mai Thanh Hải - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; ông Phan Văn Việt – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; ông Trần Thanh Vũ–Trưởng phòng Tài chính–Kế hoạch huyện; ông Trương Thanh Hải – Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện; bà Nguyễn Thị Diệp – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Trần Văn Thời và 94 học viên là cán bộ, công chức cấp xã, các trưởng ấp, khóm thuộc xã, thị trấn tham dự.

(Quang cảnh lớp học)

Thời gian mở lớp tập huấn là 2 ngày,  từ ngày 30-31/10/2018; học viên được tiếp thu 6 chuyên đề như: Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta về phát triển KTTT trong giai đoạn hiện nay; Nội dung cơ bản của Luật HTX năm 2012 và các văn bản hướng dẫn luật; Phát triển HTX nông nghiệp kiểu mới khâu đột phá để cơ cấu lại nông nghiệp và nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân; Thực trạng tình hình KTTT và chương trình phát triển KTTT hiện nay, định hướng đến 2020 của tỉnh Cà Mau; Quản lý nhà nước về HTX, THT, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động HTX; Tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác và Tiêu chí số 13 về bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn mới. .

Trong suốt quá trình tập huấn, các giảng viên đã truyền đạt những kiến thức quan trọng trong các chuyên đề, nhằm giúp cho cán bộ công chức cấp xã, các  trưởng ấp, khóm thuộc xã, thị trấn nắm được những quy định của pháp luật, cung cấp những chính sách mới về hỗ trợ phát triển hợp tác xã, phương pháp tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã; đổi mới và phát triển kinh tế tập thể xã, thị trấn gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, và nâng cao hiệu quả, vai trò của KTTT.

(Ông Trần Văn Mân - Phó Chủ tịch Liên minh HTX cấp giấy chứng nhận cho học viên)

Cuối khóa học viên viết bài thu hoạch và được ông Trần Văn Mân - Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý kinh thế tập thể cho 94/94 cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn năm 2018.

Theo: Tuyết Trinh