Tổ công tác của Liên minh hợp tác xã Việt Nam do ông Lê Tuấn An – Tổng Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường, bà Vũ Thị Khắc – Giám đốc Trung tâm Khoa học công nghệ và Môi trường miền Nam; ông Lê Văn Kháng – Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Cà Mau, ông Võ Văn Triệu - Phó Chủ tịch UBND xã Đông Thới, ông Lương Xuân Phát – Giám đốc HTX Đồng Đội 6/12 và đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Cái Nước.

(Quang cảnh buổi làm việc)

Hợp tác xã Đồng Đội 6/12 được thành lập năm 2017, có 24 thành viên, quản lý điều hành diện tích 34 ha đất sản xuất nuôi trồng thủy sản. Ngành nghề hoạt động của HTX là dịch vụ nuôi trồng thủy sản, trong đó là nuôi tôm 02 giai đoạn và nuôi sò huyết. Năm 2018 doanh thu từ các dịch vụ thu mua sản phẩm và cung cấp sản phẩm đạt khoảng 400 triệu đồng, lợi nhuận ước đạt 35 triệu đồng, quỹ phát triển sản xuất 40 triệu đồng và quỹ dự phòng 24 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, sau khi được đoàn công tác Liên minh HTX Việt Nam công bố các tiêu chí, điều kiện để được tiếp cận nguồn hỗ trợ xây dựng chuỗi giá trị trong năm 2019. Cuộc họp đã đi đến thống nhất yêu cầu hỗ trợ của HTX tham gia chuỗi giá trị, trong đó Tổ công tác Liên minh HTX Việt Nam sẽ xem xét hỗ trợ theo yêu cầu đề nghị của HTX với 7 nội dung: 1. Máy phát điện (dự phòng); 2. Võ máy vận chuyển hàng hóa sản phẩm; 3. Bạt trãi đầm (số lượng: 1000m2); 4. Điện kế dùng riêng cho HTX; 5. Máy bơm; 6. Máy đảo; 7. Máy sục khí oxy

Mức tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho HTX tham gia chuỗi giá trị là 200 triệu đồng, trong đó HTX phải đối ứng 30%. Theo buổi làm việc, đại diện HTX cũng phát biểu tình hình hoạt động của HTX trong thời gian qua đã đạt được hiệu quả tích cực, HTX đã chủ động tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, đầu tư trang thiết bị máy móc đẻ giảm bớt sức lao động, xây dựng thương hiệu và giải quyết việc làm cho lao động địa phương. Tuy nhiên, hiện nay HTX cũng tồn tại không ít khó khăn như thành viên HTX tương đối lớn tuổi nên khó khăn trong công tác điều hành, nguồn vốn ít nên hoạt động để đầu tư kinh doanh đầu tư mở rộng các dịch vụ khác bị thu hẹp. Theo đó, giám đốc HTX cũng ý kiến sẽ họp lại thành viên HTX để thống nhất về các yêu cầu hỗ trợ và  khả năng góp vốn đối ứng với dự án.

Phát biểu với HTX, ông Võ Văn Triệu – Phó chủ tịch xã Đông Thới cũng phát biểu sẽ quan tâm giúp đỡ, tạo mọi điều kiện hướng dẫn cho HTX hoàn thành các bước tham gia chuỗi giá trị sản phẩm, tìm kiếm các công ty, doanh nghiệp, thương lái trong và ngoài nước để liên kết tiêu thụ hàng hóa đầu vào và đầu ra của sản phẩm.

                                                                                                      Theo: Mỹ Hằng