Đến dự buổi khai giảng lớp học có Ông Đỗ Văn Sơ – Ủy viên BTV Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Cà Mau; PGs.Ts. Nguyễn Duy Cần – giảng viên Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ; ông Nguyễn Hoàng Kiên – Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thới Bình và hơn 100 học viên là cán bộ, công chức cấp xã, các trưởng ấp, khóm thuộc xã, thị trấn tham dự.

(Ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh HTX phát biểu khai giảng lớp học)

Thời gian mở lớp tập huấn là 2 ngày, từ ngày 21-22/5/2019; học viên được PGS.Ts. Nguyễn Duy Cần – Giảng viên Khoa Phát triển nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ triển khai các chuyên đề như: Sơ lược về pong trào HTX Quốc tế và trong nước - vai trò của HTX nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp xây dựng nông thôn mới; Đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng ta về phát triển KTTT trong giai đoạn hiện nay; HTX kiểu mới – tiêu thụ tập trung và  cung ứng tập trung qua HTX; Xây dựng kế hoạch phát triển HTX và vai trò cấp ủy, chính quyền và đoàn thể địa phương hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể.

Trong suốt quá trình tập huấn, giảng viên đã truyền đạt những kiến thức quan trọng trong các chuyên đề, nhằm giúp cho học viên nắm được sơ lược về HTX Quốc tế và trong nước, những quy định của pháp luật, cung cấp những chính sách mới về hỗ trợ phát triển hợp tác xã, phương pháp tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã; đổi mới và kế hoạch phát triển HTX và vai trò của các cấp chính quyền địa phương trong kinh tế tập thể gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

(Ông Trần Văn Mân-Phó Chủ tịch Liên minh HTX trao giấy chứng nhận cho học viên)

Cuối khóa, học viên viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quản lý kinh thế tập thể cho những học viên đạt yêu cầu theo chương trình bồi dưỡng.

Theo: Tuyết Trinh