Tổ công tác đã đi khảo sát tại HTX dịch vụ nông nghiệp và thủy sản Ông Muộn, cùng làm việc với Đoàn có đại diện lãnh đạo UBND xã Lý Văn Lâm, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Cà Mau và Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các thành viên HTX Ông Muộn.

(Tổ khảo sát làm việc với HTX DVNN-TS Ông Muộn)

HTX dịch vụ nông nghiệp và thủy sản Ông Muộn, ấp Ông Muộn, xã Lý Văn Lâm, TP Cà Mau được thành lập vào ngày 30/10/2018, với 07 thành viên ban đầu, ngành nghề sản xuất kinh doanh là sản xuất lúa, kinh doanh giống (lúa, tôm), phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú ý – thủy sản. HTX có nhu cầu nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị hàng hóa, mở rộng kết nạp thành viên; tuy nhiên HTX vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn như: HTX đến nay vẫn chưa có trụ sở làm việc, nguồn vốn hoạt động SXKD hạn chế, giá trị hàng hóa bấp bênh, bên cạnh đó năng lực cán bộ, năng lực quản trị HTX hạn chế…

(Sản phẩm gạo sạch của HTX DVNN-TS Ông Muộn)

Qua khảo sát, Tổ công tác đề nghị HTX DVNN-TS Ông Muộn cần chú trọng tập trung làm dịch vụ cho thành viên như cung ứng đầu vào, tiêu thụ đầu ra… Từ đó giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận cho thành viên. Tổ công tác và các thành viên thống nhất tìm giải pháp hỗ trợ HTX xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, tư vấn kỹ thuật sản xuất nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ phục vụ thành viên. Xem xét hỗ trợ HTX cụ thể 03 hạng mục như: Tư vấn, đào tạo HTX đăng ký GlobalGAP, nhãn hiệu tập thể và máy xay xát 10 tấn. Đồng thời đề nghị Giám đốc HTX họp lại thành viên HTX để thống nhất ý kiến đề xuất hỗ trợ và khả năng góp vốn đối ứng với dự án.

Theo: Như Thùy