Ngày 23/10/2020 Tổ tư vấn xây dựng thí điểm mô hình “Hội Quán” do ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh làm Tổ trưởng phối hợp với UBND xã Trí Phải triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng nhóm nồng cốt và khảo sát địa điểm thực hiện mô hình “Hội quán” tại ấp 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình. Đại diện lãnh đạo UBND xã có ông Phạm Văn Diễn – Chủ tịch UBND xã; ông Trịnh Hồn Thảo – Chủ tịch MTTQVN xã Trí Phải cùng với hơn 40 hộ dân của ấp 10 tham dự

Ông Đỗ Văn Sơ – Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Tổ trưởng Tổ tư vấn triển khai Kế hoạch 20/BCĐ ngày 24/3/2020 của Ban Chỉ đạo 1788 về Kế hoạch xây dựng thí điểm 09 mô hình “Hội quan” trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Mô hình Hội quán nhằm tổ chức sinh hoạt liên kết những người dân tại địa phương, thực hiện kết nối ngành nghề, sản xuất mặt hàng nông sản chủ lực, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất, thông tin thị trường, liên kết tiêu thụ sản phẩm; phát huy tinh thần đoàn kết, tính tự nguyện, tự chủ, tự quản của người dân trong cộng đồng; nhằm góp phần nâng cao thu nhập cho nông hộ, cùng địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển nông nghiệp, nông thôn, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn xã nông thôn mới.

Hoạt động chính của Hội quán là tổ chức tham gia thực hiện các mô hình trình diễn sản xuất, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội thảo, tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất hiệu quả, tiên tiến trong và ngoài tỉnh; chia sẻ kinh nghiệm sản xuất của bản thân đến các thành viên khác trong Hội quán; thường xuyên cập nhật các kiến thức, công nghệ mới trong sản xuất từ các cơ quan chuyên ngành, các phương tiện thông tin đại chúng và các diễn đàn trao đổi kinh nghiệm sản xuất để chia sẻ, thảo luận cùng các thành viên của Hội quán.

Hội quán hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản; dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch; tự bảo đảm kinh phí hoạt động; không vì mục đích lợi nhuận; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Hội quán. Hội quán phải đảm bảo đạt được tiêu chí "5 cùng": cùng lĩnh vực lao động, cùng ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cùng mối quan tâm; cùng có sự chia sẻ; cùng trách nhiệm và cùng hưởng lợi.

Liên minh HTX tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương để thực hiện các thủ tục, hồ sơ thành lập, xây dựng điều lệ, triển khai thí điểm 09 mô hình “Hội quán” trên địa bàn tỉnh, thực hiện các giải pháp hỗ trợ 09 mô hình “Hội quán” và tổ chức các buổi trao đổi chuyên đề để các thành viên Hội quán và nông dân trên địa bàn tỉnh cập nhật, nâng cao kiến thức trong sản xuất. Cử cán bộ chuyên môn thường xuyên tham gia các buổi họp mặt định kỳ của 09 mô hình “Hội quán” để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

Ban Chủ nhiệm Hội quán đều do các thành viên Ban Sáng lập lựa chọn từ những nông dân sản xuất giỏi, kinh doanh hiệu quả, có tâm huyết, kinh nghiệm, có uy tín với cộng đồng dân cư nơi sinh sống, có tư duy “dám nghĩ, dám làm”, không trông chờ, ỷ lại sự “hà hơi tiếp sức” của chính quyền.

Theo ông Đỗ Văn Sơ – Tổ trưởng tổ tư vấn phát biểu thêm, Hội quán là ngôi nhà chung của nông dân, ở đó tính tự nguyện, tự chủ của người dân được đề cao. Mọi người đến tham gia Hội quán đều vui vẻ, đoàn kết để cùng nhau sẻ chia, nói cho nhau nghe và nghe nhau nói. Cùng bàn “chuyện xóm, chuyện làng”, cùng bàn chuyện liên kết, sản xuất, tiêu thụ nông sản sạch, chất lượng để đi đến mục tiêu cuối cùng là nâng cao giá trị nông sản, nông dân có thu nhập cao hơn, ổn định hơn và quan trọng hơn hết là thoát khỏi cái bẫy của sản xuất nhỏ, manh mún, tự phát.

Sau buổi làm việc Tổ tư vấn chọn ấp 10, xã Trí Phải, huyện Thới Bình làm địa điểm xây dựng thí điểm mô hình “Hội quán” đầu tiên trên địa bàn huyện Thới Bình.

                                                                                      Theo: Quốc Hương