Đến dự có đại diện lãnh đạo Liên minh hợp tác xã tỉnh, Phòng Tài chính Kế hoạch, phòng NN&PTNT huyện U Minh, UBND xã Khánh Hội và 56 hộ nông dân của  ấp 05 và ấp 09 của xã Khánh Hội. Hợp tác xã đăng ký ngành nghề dịch vụ nông nghiệp, mục đích thành lập hợp tác xã để hỗ trợ thành viên về khâu làm đất cày ải, giống lúa, phân bón giá rẽ, đảm bảo chất lượng, giảm chi phí đầu vào hạ giá thành sản xuất; đồng thời sản xuất đồng loạt theo quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm lúa đồng đều đạt chất lượng, đạt năng suất cao hỗ trợ đầu ra bán được giá tăng lợi nhuận cho thành viên, tạo mô hình mới làm ăn có hiệu quả. Hợp tác xã thành lập với 56 thành viên ban đầu với số vốn điều lệ đăng ký là 112 triệu đồng. Hội nghị đã thông qua Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã  và đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và Ban Kiểm soát 03 thành viên.

(Hội đồng quản trị HTX ra mắt thành viên HTX)

Phát biểu tại hội nghị, Ông Trần Văn Mân – Phó Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh chúc mừng các đồng chí vừa được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đồng Tiến, đây là hợp tác xã thứ 168 của tỉnh, thứ 15 của huyện U Minh củng là hợp tác xã thứ 3 thành lập mới trong năm 2018 của huyện; đồng thời tư vấn cho hợp tác xã về những kinh nghiệm quản lý, điều hành hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên, nhân dân trên địa bàn và hoàn thiện thủ tục đăng ký hợp tác xã tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện U Minh.

Ông Nguyễn Minh Sol vừa được bầu giử chức vụ Chủ tịch HĐQT đại diện Hợp tác xã  đã chân thành cám ơn các đơn vị đã tư vấn, hỗ trợ giúp hợp tác xã thành lập và đi vào hoạt động, ghi nhận các ý kiến phát biểu của đại biểu các cấp, sẽ hoàn thiện Điều lệ cũng như phương án sản xuất kinh doanh, đồng thời cam kết nỗ lực lãnh đạo điều hành hợp tác xã hoạt động có hiệu quả mang lại lợi ích cho thành viên và góp phần cùng xã Khánh Hội sớm đạt các tiêu chí số 13 tổ chức sản xuất và xã đạt chuẩn xã nông thôn mới trong thời gian tới.

Theo: Trần Văn Mân