Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN Việt Nam về tiếp tục củng cố, tăng cường các giải pháp hoạt động của hệ thống QTDND. QTDND trong tỉnh đã bám sát vào chủ trương của cấp trên và địa phương, tăng cường huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dẫn, đẩy mạnh cho vay phát triển NN, NT, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tập trung cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi suất, phí dịch vụ cho khách hàng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, tăng cường công tác thu hồi nợ xấu, hiện nay QTDND trong tỉnh phát triển an toàn, hiệu quả.

Hiện nay cả nước có 1.188 QTDND, các QTDND hiện nay không ngừng lớn mạnh, trở thành địa chỉ tin cậy của các thành viên và người dân tại các địa phương trong việc gửi tiền, vay vốn. Theo các QTDND, một số quy định trong Luật HTX năm 2012 hiện nay chưa phù hợp với thực tiễn, tạo nên rào cản trong hoạt động của HTX.

Một số quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất

Ông Phan Thanh Giang - Giám đốc QTDND Tân Phong, Trưởng hiệp Hội QTDND tỉnh Thái Bình cho biết: Hiện nay tỉnh Thái Bình có 85 Quỹ tín dụng nhân dân, là tỉnh có nhiều quỹ TDND đứng thứ 2 toàn quốc. Đóng góp ý kiến về sửa đổi Luật HTX 2012, đại diện QTDND tỉnh Thái Bình đề xuất một số nội dung như nâng cao khung pháp lý của HTX, một số quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật với nhau, một số quy định như kết nạp thành viên, góp vốn, nhân sự quản trị, kiểm soát, người đại diện theo pháp luật v.v… thực tiễn chưa phù hợp. Đồng thời, vừa qua hệ thống QTDND cũng tham gia ý kiến đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung qua Sở Kế hoạch và đầu tư của tỉnh, Hiệp hội QTDND Việt Nam.

Ông Đào Khắc Việt - Chủ tịch HĐQT QTDND An Ninh (Thái Bình) cho biết Về quy định về kết nạp thành viên. Tại khoản 7 điều 36 quyền hạn và nhiệm vụ của hội đồng quản trị trong luật số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 Luật HTX ghi: kết nạp thành viên mới, giải quyết việc chấm dứt tư cách thành viên được quy định tại điểm a khoản 2 điều 16 của Luật này và báo cáo đại hội thành viên. Trong khi đó tại Luật số 47/QH-Luật các tổ chức tín dụng được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2010 quy định

Tại toạ đàm, ông Đào Khắc Việt có ý kiến đóng góp với Điều 30: Đại hội Thành viên, và điều 36: nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị. Xét kết nạp thành viên mới và giải quyết việc thành viên xin ra, trừ trường hợp khai trừ thành viên và báo cáo để Đại hội thành viên thông qua.

Đồng tình với các điểm nêu trên, đại diện Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Phú Thọ cũng nêu quan điểm “Quy định như vậy chúng tôi không hiểu quyền hạn kết nạp thành viên thuộc về Hội đồng quản trị hay thuộc quyền của Đại hội?”

“Chúng tôi biết rẳng khi thành viên xin gia nhập QTDND là có nhu cầu sử dụng ngay sản phẩm của QTD chứ không phải vào chơi đẻ chờ đến khi Đại hội thành viên chờ Đại hội ra quyết định mới có quyền là thành viên chính thức. Chưa nói đến việc góp vốn của thành viên đương nhiên chưa phải là thành viên thì chưa được nhập vào tài khoản góp vốn. Chúng tôi đề nghị giữa hai bộ nên có quy định thống nhất và đề nghị Quốc hội quy định cụ thể quyền hạn Kết nạp thành viên là của đại hội hay Hội đồng quản trị để chúng tôi thống nhất thực hiện” – Ông Đào Khắc Việt - Chủ tịch HĐQT QTDND An Ninh (Thái Bình) cho biết.

Tránh tình trạng “chính sách trên trời, thành viên thì ở dưới đất”.

Đại diện QTDND Vân Canh (Hà Nội) góp ý về việc sử dụng sản phẩm của Thành viên theo quy định. Trong điều 15: Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên, khoản 1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ. Hiểu như vậy thì HTX khuyến khích thành viên sử dụng các dịch vụ của HTX, tạo điều kiện để HTX phát triển.

Trong khi đó tại khoản 2/Điều 8 Thông tư 21/2019/TT-NHNN Quy định. Địa bàn và quy mô hoạt động, quỹ tín dụng nhân dân phảm đảm bảo tổng mức nhận tiề không được vượt quá 20 lần vốn chủ sở hữu. Ông Đào Khắc Việt - Chủ tịch HĐQT QTDND An Ninh (Thái Bình) cho biết hiện nay trên địa bàn Thái Bình có nhiều QTDND đã huy động vượt mức 20 lần số dư tiền gửi/vốn chủ sở hữu, nếu hạn chế như vậy sẽ không khuyến khích được thành viên sự dụng sản phẩm của QTDND và làm giảm uy tín, giảm thành viên giảm nguồn thu của QTD không tạo điều kiện QTDND phát triển.

Đóng góp ý kiến về Chính sách với Tập thể HTXDV NN- Thành viên. “Việc giải quyết Tập thể - thành viên HTX DV NN không còn tư liệu sản xuất và sức khoẻ, chỉ còn trên danh nghĩa Thành viên, còn ruộng đất canh tác đã bán hết cho công ty, doanh nghiệp. Vì không còn sức lao động, không có khả năng tam gia sản xuất nông nghiệp nên Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Nộ Nông nghiệp và phát triển nông thông tham mưu cho nhà nước như thế nào về các chính sách đối với những thnafh viên, trong khi hoạt động HTX DV doanh nghiệp ngày càng co lại, nguồn vốn phúc lợi ngày càng hạn chế?”- Đại diện Quỹ tín dụng Vân Canh chia sẻ.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cho biết, thực tế cho thấy, các ngành chức năng cần phải nghiên cứu tham mưu sửa đổi Luật HTX cho phù hợp để đảm bảo áp dụng vào thực tiễn hoạt động của HTX.Việc sửa đổi, bổ sung Luật HTX 2012 sau thời gian áp dụng tại các HTX là điều cần thiết để tránh tình trạng “chính sách trên trời, cuộc đời của thành viên thì ở dưới đất”. Việc làm mang tính cấp thiết này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX hoạt động dễ dàng hơn.

                                                                                                      Tuyết Trinh -  st; https://vca.org.vn/dung-de- mai-tinh-trang-chinh-sach-tren-troi-thanh-vien-thi-o-duoi-dat-a24007.html